No Picture
Nieuws

Betaalt de Gemeente Kampen ondernemers op tijd ?

In 2011 hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie een richtlijn aangenomen waarin de ondernemer van rechtswege een vergoeding van de incassokosten kan vragen bij overschrijding van de betalingstermijn. In Nederland is deze richtlijn geïmplementeerd in wetgeving die in maart 2013 in werking is getreden. In die wet is ……(LEES MEER).

No Picture
Nieuws

Herbestemming Bovenhavenstraat stap dichterbij !

GroenLinks is blij met uitkomsten onderzoek   Het Oversticht besteedt in het themanummer Herbestemmen (juni 2014) uitgebreid aandacht aan de restauratiemogelijkheden voor de panden aan de Bovenhavenstraat in Kampen. Die kansen zijn royaler dan tot nu werd verondersteld door menigeen: “Uit het onderzoek bleek bijvoorbeeld dat restauratie van de bestaande ……(LEES MEER).

No Picture
Nieuws

Kamper Ui(t)dagen, Kamper Stripspektakel en Kadefestival

Veel vertier en zomerse activiteiten voor toeristen en bewoners in de IJsseldelta. In de Hanzestad Kampen bruist het de komende weken van aansprekende evenementen als de Kamper Ui(t)dagen met zomerse braderiekoopjes, het jaarlijkse Kamper Stripspektakel en als afsluiting het Kadefestival. Een mooie gelegenheid om een bezoekje aan de cultuurhistorische Hanzestad ……(LEES MEER).

No Picture
Nieuws

Burgemeester legt gericht gebiedsverbod op

  Burgemeester Koelewijn heeft voor het eerst aan een inwoner van Kampen een gebiedsverbod opgelegd, vanwege het veroorzaken van ernstige overlast in het uitgaansgebied. In 2012 is deze bevoegdheid in de APV opgenomen. De betrokken persoon heeft meermaals de openbare orde verstoord in de binnenstad van Kampen. Er was daarbij ……(LEES MEER).

No Picture
Kunst & Cultuur

Bijzonder nummer Historisch Tijdschrift

Plakkaten in kleur ‘vertellen de oorlog’   Een bijzondere selectie van 28 plakkaten uit de Tweede Wereldoorlog vult voor het overgrote deel het tweede nummer van het Historisch Tijdschrift van de ‘Historische vereniging Jan van Arkel’. Dr. Iet Erdtsieck verzamelde ze uit het Gemeentearchief en beschreef hoe deze affiches ‘de oorlog ……(LEES MEER).