No Picture
Gemeente Kampen

Presentatie concept toekomstagenda mantelzorgbeleid

De veranderingen in de zorg hebben tot gevolg dat mensen langer thuis blijven wonen. Dit vraagt meer van de omgeving van zorgvragers. Ook de rol van mantelzorgers en vrijwilligers bij de ondersteuning wordt steeds groter. Daarom is landelijk een model ontwikkeld op de vier doelen voor mantelzorgondersteuning: Vinden, Versterken, Verbinden ……(LEES MEER).