No Picture
Gemeente Kampen

Afval gedumpt onder Eilandbrug

Onbekenden hebben een grote hoeveelheid afval gedumpt onder de Eilandbrug in Kampen. Het gaat in dit geval onder andere om twee terrasstoelen, een kunststof glijbaan en andere huisraad. De gemeente is inmiddels in kennis gesteld en zal naar alle waarschijnlijkheid op korte termijn de rotzooi opruimen. Mocht u er over ……(LEES MEER).

No Picture
Nieuws

Sluitend meerjarenperspectief en versterking financiële reserve gemeente Kampen

Deze week heeft het college de perspectiefnota 2017- 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. Het college meldt dat sprake is van een sluitend meerjarenperspectief. Dit betekent dat de inkomsten en uitgaven van de gemeente in de periode 2017-2020 in balans zijn. Ook kan de reservepositie worden verbeterd. Wel signaleert het college in het sociaal domein en bij de grondexploitatie Reeve blijvende onzekerheden. ……(LEES MEER).