No Picture
Nieuws

Aanleg rieteilandjes om doorgaande vaarverbinding Reevediep mogelijk te maken

College van burgemeester en wethouders is bereid mee te werken aan het starten van een proces voor een mogelijke bestemmingsplanherziening. De aanleg van drie met riet beplante eilandjes, een extra rietkraag achter de bestaande rietoever en een kleine verschuiving van de vaargeul bij de monding in het Drontermeer, maken het ……(LEES MEER).