No Picture
Nieuws

Actieplan integratie statushouders

Samen wonen, werken en leven in Kampen Net als van alle andere inwoners wordt van statushouders – dit zijn asielzoekers/ vluchtelingen met een verblijfsvergunning – verwacht dat zij meedoen aan de samenleving en de regie voeren over hun eigen leven. Alleen daar waar dit echt niet mogelijk is, fungeert de ……(LEES MEER).

No Picture
Columns

Column Centurion – De Burgel en de Gracht.

In Kampen hebben we de Burgel en de Gracht. De Burgel was een levendig binnenwater midden in de stad en stond in verbinding met de IJssel. Stroomopwaarts bij het Oorgat en stroomafwaarts bij de Buitenhaven. Met de dijkverzwaringswerken is de Burgel bij de Buitenhaven afgedamd. Bij het Oorgat zitten nog de ……(LEES MEER).