Gemeente Kampen

Nieuwe inkoopstrategie voor Wmo-ondersteuning in Kampen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de nieuwe inkoopstrategie voor de Wet maatschappelijke opvang (Wmo) vandaag ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Met behoud van ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben en aandacht voor keuzevrijheid wordt de in te kopen zorg straks over minder aanbieders verspreid. Dit levert ……(LEES MEER).

Evenementen

Koningsspelen 2021 gaan in Kampen wel door

De Buurtsportcoaches en vakleerkrachten in de gemeente Kampen zorgen ervoor dat de Koningsspelen op de basisscholen in gemeente Kampen wel door kunnen gaan. Zij hebben een pakket en draaiboek voor de scholen samengesteld zodat iedere klas hun eigen Koningsspelen kan vieren. Nadat de Koningsspelen vorig jaar helaas werden afgeblazen en ……(LEES MEER).