Kerk en geloof

Lezing vrienden synagoge Kampen

Vrienden van Synagoge Kampen houdt op donderdag 13 februari haar maandelijkse lezing. Ben Ketelaar spreekt over parasja Jitro, de wekelijkse thora-lezing. Exodus 19 vertelt het verhaal over het verbond wat God aangaat met de Israëlieten: ‘U zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn’. “Deze tekst spreekt mij ……(LEES MEER).

Politiek

Aanpak gebiedsvisie Seveningen

Woensdagavond stond de gebiedsvisie Seveningen op de agenda in de raadzaal in Kampen. Aan de hand van een presentatie en een aantal vragen werden de kaders opgesteld voor het maken van een gebiedsvisie. Eerder heeft in de raadzaal discussie plaatsgevonden over woonboten, een camping en andere recreatie in dit gebied ……(LEES MEER).