Coronavirus

Let op: GGD waarschuwt voor nepmedewerkers

  GGD’en in Nederland hebben berichten ontvangen dat ouderen worden gebeld door mensen die zich voordoen als werknemers van de GGD. Deze mensen willen een afspraak maken voor een coronavaccinatie bij mensen aan huis, tegen betaling. Dit klopt niet! Vaccinatie is gratis. Bovendien neemt de GGD geen contact op met ……(LEES MEER).

Politiek

GBK: “Bankjes langs het Reevediep komen dichterbij”

In juni maakte GBK op haar Facebookpagina er al melding van: veel volgers hadden al eens aangegeven dat zij bankjes misten langs het Reevediep. Herman Bres en Piet Bergstra (GBK) gingen daarmee aan de slag. Het ‘bankjesduo’ van de Uiterwijkseweg heeft daar ervaring in. Vanuit het Onderdijks sloten Edwin de ……(LEES MEER).

Nieuws

Voetbalverenigingen DOS en Kampen gaan samenwerkingsverband aan

  Al tientallen jaren zijn de voetbalverenigingen DOS en v.v. Kampen goede buren op sportpark De Maten. Beide clubs gaan nu een stap verder en werken aan een samenwerkingsverband. Op de Algemene Ledenvergadering van 27 januari jl. zijn de leden van beide clubs geïnformeerd. De krachtenbundeling gaat met onmiddellijke ingang ……(LEES MEER).

Kunst & Cultuur

Corona-investeringsregeling voor kleine culturele initiatieven in Overijssel

Nu koren, (muziek)verenigingen, podia, musea en theaters voorlopig nog moeten inspelen op de coronamaatregelen, bieden provincie Overijssel en Cultuurfonds Overijssel een helpende hand. Per januari 2021 is de corona-investeringsregeling Kleine Culturele Initiatieven geopend. Stichtingen en verenigingen die werkzaam zijn op het gebied van cultuur in Overijssel én voldoen aan de ……(LEES MEER).

Regio

Populatie muskusratten historisch laag

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) ving in 2020 weer minder muskusratten dan de jaren ervoor. Dit betekent dat het waterschap de populatie steeds beter onder controle krijgt. Daarmee zet de landelijk dalende trend zich ook binnen deze regio voort. De cijfers liegen niet: van 10.105 gevangen muskusratten in 2016 naar ……(LEES MEER).