Nieuws

Bloemen voor bijen: De trein rijdt!

Ingezonden politiek – Sinds het voorjaar van 2018 is raadslid van GBK, Piet Bergstra, bezig met het initiatiefvoorstel Bloemen voor Bijen. De bedoeling van dat project is om te zorgen voor meer bloeiende bermen zodat de populaties van wilde bijen en andere bestuivers zich gaan herstellen. Bijen spelen en enorme ……(LEES MEER).