No Picture
Nieuws

Villa Boven Havenstraat wordt gesloopt

De gemeente Kampen heeft een omgevingsvergunning onder voorwaarden verleend voor de sloop van de villa Boven Havenstraat 14 in Kampen. Als voorwaarde is opgenomen dat er pas gesloopt mag worden als de omgevingsvergunning voor nieuwbouw is verleend en in werking is getreden. Nu de omgevingsvergunning voor het slopen van de ……(LEES MEER).

Gemeente Kampen

Prijzen Kerstbomenactie uitgereikt

Donderdag 3 januari werden tijdens de jaarlijkse ‘kerstbomen-inzamelactie’ totaal 3689 kerstbomen ingeleverd. Voor elke kerstboom kregen de kinderen € 0,50 en een lot. De prijsuitreiking van de kerstbomenactie vond afgelopen woensdag in het Kamper stadhuis plaats en werd door wethouder Jan Peter van der Sluis vakkundig gedaan. Hieruit zijn drie ……(LEES MEER).