Gemeente Kampen

Resultaten Innovatie sociaal domein

In 2015 stelde de gemeente Kampen de subsidieregeling Innovatie sociaal domein vast. Een bedrag van € 700.000,- werd beschikbaar gesteld voor innovatieve projecten op het gebied van jeugdhulp, ondersteuning, welzijn en informele zorg. Met deze regeling wilde Kampen inwoners, vrijwilligers en professionele instellingen stimuleren om met vernieuwende ideeën te komen ……(LEES MEER).

Nieuws

Bekendmaking nieuwe Stadsdichter

Wie weet Kampen te vangen in de mooiste woorden? Wie is… De Derde Dichter? Op donderdag 31 januari, de Nationale Gedichtendag, wordt in Café Paatje in de Stadskazerne bekendgemaakt wie de opvolg(st)er wordt van de huidige Stadsdichter, Ilja Albers en haar voorganger Bas Nijhof. Kampen heeft sinds 2013 Stadsdichters. De Stadsdichter beschrijft ……(LEES MEER).