Gemeente Kampen

Functie Sociaal Ombudsvrouw in Kampen definitief verlengd

Het college van burgemeester en wethouders (b en w) stelt aan de gemeenteraad van Kampen voor de functie van Sociaal Ombudsvrouw te verlengen voor onbepaalde tijd. Wel wordt er een halfjaarlijkse evaluatie ingebouwd. De functie wordt opnieuw belegd bij Zorgbelang Overijssel en kan door een gewijzigde aanpak zelfs met minder ……(LEES MEER).

No Picture
Gemeente Kampen

Gemeente verstevigt handhaving sociaal domein

Met het beleidsplan ‘Integraal Handhaven sociaal domein’ en een bijbehorend uitvoeringsplan verstevigt gemeente Kampen de handhaving binnen het sociaal domein. Daarbij is zowel aandacht voor preventie als voor repressie. Aanleiding voor het opstellen van het handhavingsbeleid sociaal domein is onder andere de meldingen van overlast van jongeren die in de ……(LEES MEER).

Gemeente Kampen

College positief over huisvesting arbeidsmigranten aan de Tuindersweg

Het college van B&W is bereid medewerking te verlenen aan het realiseren van een tijdelijk woongebouw voor de huisvesting van maximaal 120 arbeidsmigranten op het adres Tuindersweg 21a in de Koekoekspolder. Het college wil de bouw mogelijk maken met een tijdelijke omgevingsvergunning waarmee voor een periode van maximaal 15 jaar ……(LEES MEER).

Gemeente Kampen

Financiële mantelzorgwaardering in Kampen toch niet op de schop

Waar vanwege bezuinigingen de mantelzorgwaardering fors zou worden afgebouwd, stelt het college van b en w aan de gemeenteraad voor om vanaf volgend jaar alleen het bosje bloemen te laten vervallen. Mantelzorgers in de gemeente Kampen komen daarnaast nog steeds in aanmerking voor een financiële vergoeding van maximaal honderd euro. ……(LEES MEER).

112-Nieuws

Medisch incident bij het VIA College aan de Flevoweg

Donderdagmorgen vond bij het VIA College aan de Flevoweg een incident plaats waarvoor hulpdiensten ter plaatse waren. In overleg met de hulpdiensten zijn de leerlingen door de schoolleiding naar huis gestuurd. De ouders van de leerlingen ontvingen later op de dag een brief van de school waarin vermeld stond dat ……(LEES MEER).