Nieuws

Aftellen voor de waterschapsverkiezingen

In de aanloop naar de waterschapsverkiezingen van woensdag 20 maart start Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) met een speciale online aftelkalender. Via deze aftelkalender krijgen ‘volgers’ een kijkje in de keuken van het waterschap en kunnen ze zich een beeld vormen van diverse thema’s en keuzes die binnen een waterschap ……(LEES MEER).