No Picture
Gemeente Kampen

College besluit over aanbevelingen Evaluatierapport Evenementen

In oktober 2018 is het Evaluatierapport Evenementen van Eventbroker gepresenteerd waarin 10 aanbevelingen staan om de kwaliteit van Kamper evenementen verder te verbeteren. Deze aanbevelingen zijn gericht aan de gemeente, Kampen Marketing, het Evenementenplatform Kampen, ondernemers en organisatoren. Het college heeft nu bepaald welke vervolgstappen de gemeente Kampen gaat zetten. ……(LEES MEER).

No Picture
Nieuws

Voorlopig ontwerp Bolwerk Buitenwacht gepresenteerd

Op 11 december heeft het vierde ontwerpatelier Bolwerk-Buitenwacht plaatsgevonden. Daar werd door de gemeente het concept-voorontwerp gepresenteerd en de aanwezigen, grotendeels omwonenden van Bolwerk-Buitenwacht, konden daar op reageren. Het concept-voorontwerp voor het gebied Bolwerk-Buitenwacht is het resultaat van wat er in de vorige ontwerpateliers is besproken. De opdracht voor dit ……(LEES MEER).

Nieuws

Een bolwerk van burgerparticipatie

Tijdens het laatste ontwerpatelier van het gebied Bolwerk Buitenwacht werd het definitieve ontwerp van het gebied gepresenteerd. Het gebied moet een mix worden van parkeren, fietsenstalling, ontspanning en vooral veel groen. Dit ontwerp kwam tot stand door experts en burgers samen te laten participeren in het atelier. De fractie van ……(LEES MEER).

No Picture
Nieuws

De kippen zijn terug op de Hanzeshow!

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 december is het weer zover, de jaarlijkse kleindierenshow, de Hanzeshow, een jubileumeditie dit keer vanwege het 100-jarig bestaan van HKSV Kampen & Omstreken. De afgelopen jaren werd de show geteisterd door de vogelgriep met als gevolg dat de hoenders en watervogels niet aanwezig waren. ……(LEES MEER).