Politiek

Alerieke van der Maat versterkt fractie CDA Kampen

Alerieke van der Maat is tijdens de raadsvergadering van donderdag 4 juni geïnstalleerd als lid van de commissie Bestuur en Middelen. Zij volgt Teunard Droog op, die zijn werkzaamheden als commissielid onlangs heeft moeten beëindigen. De fractie van het CDA heeft in Van der Maat een commissielid gevonden met een ……(LEES MEER).

Nieuws

Meer mogelijkheden voor recreatieparken in Overijssel

Provinciale Staten hebben woensdag 3 juni nieuw beleid voor verblijfsrecreatie vastgesteld om minder vitale vakantieparken meer toekomstperspectief te bieden. Met dit beleid ontstaat meer vrijheid voor gemeenten om de kwaliteit aan de onderkant van de recreatiesector te verbeteren en om de woningbouwopgave te stimuleren. Volgens gedeputeerde Monique van Haaf is ……(LEES MEER).

Nieuws

Waterpeilen boven maximum om kostbaar water niet te verliezen

Als extra maatregel vanwege de droogte zet Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) de waterpeilen in sloten, weteringen en kanalen op tot boven het normale maximumpeil. Hiermee wordt extra water vastgehouden en bouwt het waterschap een buffer op om bij aanhoudende droogte zolang mogelijk aan de watervraag te kunnen voldoen. Het ……(LEES MEER).

Gemeente Kampen

Gemeente zet eerste stap voor woningbouw in Sonnenbergkwartier IJsselmuiden

Op 23 april 2020 stelde de gemeenteraad van Kampen het rapport Dorpsvernieuwing IJsselmuiden vast. De in dit rapport beschreven visie en randvoorwaarden vormen het vertrekpunt voor de uitwerking van diverse deellocaties binnen de dorpskern van IJsselmuiden. Het Sonnenbergkwartier is één van deze deelgebieden. In 2012 werd hier Kulturhus Sonnenburgh gerealiseerd. ……(LEES MEER).

Nieuws

Bierproef(t) Klassiek video met een live dj-set in de Bovenkerk

De mannen van Bierproef hebben wederom bewezen van alle markten thuis te zijn. Na de heuse bierproef-carnavalskraker van begin 2020, heeft Team Bierproef een nieuw groot project aangepakt, en wel in de Bovenkerk van Kampen. Wat in eerste instantie onmogelijk lijkt, heeft Bierproef toch voor elkaar gekregen: een live dj-set ……(LEES MEER).