No Picture
Nieuws

SP wordt ‘Kampen sociaal’ (Video)

Enkele weken geleden besloot de Kamper fractie van SP niet mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Gezien het succes van de vorige gemeenteraadsverkiezingen kon niemand zich voorstellen dat de Kamper socialisten niet met een nieuwe lokale partij op de proppen zouden komen, want één keer genesteld, voelt dat ……(LEES MEER).

No Picture
Nieuws

Waterschappen Noordoost-Nederland verlengen samenwerking bestrijding muskus- en beverratten

Tijdens het bestuurlijk overleg van de waterschappen in Noordoost-Nederland op 23 november 2017 werd de nieuwe overeenkomst bestrijding muskus- en beverratten ondertekend. De handtekeningen werden gezet door bestuursleden van de samenwerkende waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta. In 2002 werd de bestrijdingstaak van de muskus- en ……(LEES MEER).