Video

Stadsburgerweyden in Kampen: een prachtig stukje historische natuur midden in de stad

Ooit waren het de gronden buiten de stad. Waar de Kamper stadsboeren hun vee lieten grazen. De Stadsburgerweyden werden ze genoemd. Een open gebied, dat grensde aan het Plantsoen, de groene gordel rond de stad, die zich ooit uitstrekte van de Buitenhaven in het noorden tot de Bovenhaven in het ……(LEES MEER).

No Picture
Nieuws

Landtong Seveningen vanaf vandaag afgesloten voor publiek

Vanaf vandaag om 18.00 uur wordt de landtong bij Seveningen en het terrein rondom de bunker aan de IJssel afgesloten. Het gebied is voorlopig niet toegankelijk voor publiek. De gemeente laat borden plaatsen. Politie en het team Toezicht en handhaving van de gemeente gaan toezien op het toegangsverbod. Het overtreden ……(LEES MEER).

No Picture
Nieuws

Sloten en oevers maaien voor goede aan- en afvoer van water

Om te voorkomen dat sloten, kanalen en waterbergingen dichtgroeien, start Waterschap Drents Overijsselse Delta vanaf 1 juni weer met het maaien van waterbodems en oevers. Er moet voldoende water door de watergangen kunnen stromen om wateroverlast of juist verdroging tegen te gaan. In totaal heeft het waterschap de verantwoordelijkheid over ……(LEES MEER).

Zakelijk

Floorever vernieuwt en stopt met bedden

Wist je dat Floorever, de ‘nummer 1 in vloeren’ in Kampen op de bovenverdieping een afdeling bedden heeft? Deze afdeling wordt volledig opgeruimd om plaats te maken voor nieuwe plannen. ‘Al onze bedden gaan voor zachte prijsjes de deur uit’, vertelt Bert-Jan Postuma enthousiast. ‘Tegen elk aannemelijk bod. Wie het ……(LEES MEER).

Nieuws

Boekwerk met Nieuw berijmde Kamper Uien uitgereikt aan verzorgingshuizen

In deze periode, waar het dagelijks leven sterk wordt beïnvloed door het Corona virus , heeft de Stichting Camper Algemeen Steunfonds in samenwerking met Stichting Welzijn aan een 5 tal verzorgingshuizen en haar bewoners het boekwerk “Nieuw Berijmde Kamper Uien” uitgereikt. Het boek bevat 16 kleurenprenten opgetekend door Roy Bergsma ……(LEES MEER).