No Picture
Nieuws

Een Kamper strandje aan de IJssel?

Door José Snel In de vorige eeuw, wanneer de temperatuur buiten opliep en daarmee ook de temperatuur van het buitenwater, was het al een drukte van belang aan de IJssel. Velen zochten het water op voor een verfrissende duik. Tegenwoordig is er veel veranderd en zijn de regels met betrekking ……(LEES MEER).

No Picture
Kunst & Cultuur

Kampen, de rijke geschiedenis van een Hanzestad

Boek uitgegeven door het Stedelijk Museum Kampen Er is in het Stedelijk Museum Kampen hard gewerkt aan een nieuwe uitgave. Het boek ‘Kampen, de rijke geschiedenis van een Hanzestad’ geeft voor jong en oud inzicht in de interessante geschiedenis van Kampen. Het eerste exemplaar van dit boek zal op donderdag ……(LEES MEER).

No Picture
Nieuws

College presenteert sluitend meerjarenperspectief 2018 – 2021

Deze week heeft het college de perspectiefnota 2018-2021 aangeboden aan de gemeenteraad. Er is sprake van een sluitend meerjarenperspectief. Met deze perspectiefnota wordt een evenwichtig pakket aan maatregelen voorgesteld dat bijdraagt aan het waar mogelijk behouden van het Kamper voorzieningenniveau enerzijds en een duurzaam sluitend financieel perspectief anderzijds. Naast een ……(LEES MEER).

No Picture
Politiek

Harry Bruins nieuw raadslid VVD Kampen

Harry Bruins volgt Marieke Spijkerman op als raadslid in de gemeenteraad van Kampen. Spijkerman heeft haar raadslidmaatschap beëindigd. Zij wordt benoemd tot wethouder. Agrarisch ondernemer Bruins van de Mandjeswaard is vanaf 2014 commissielid. Naast kennis van ruimtelijke en economische vraagstukken heeft hij zich ook gespecialiseerd in de financiën van de gemeente. De ……(LEES MEER).