No Picture
Nieuws

Woningbouw aan de Oostzeestraat

Maandagavond is in de commissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling de mogelijke woningbouw langs de Oostzeestraat besproken. De bouw maakt onderdeel uit van de herstructurering van de Hanzewijk. Met betrokken partijen is afgesproken dat woningbouw mogelijk wordt gemaakt. De juridische kaders voor de genoemde ontwikkeling zijn vastgelegd in het bestemmingsplan “Woonwijken Kampen”. Dit ……(LEES MEER).