OVER ONS

Wie wij zijn
KampenOnline is als online nieuwsmedium een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Behalve een bestuur hebben wij redactieleden en een filmteam, bestaande uit vrijwilligers met een passie voor bloggen, vloggen, videoreportages maken en livestreams. Hieronder lees je voor elke functie wat deze precies inhoudt.

Ons doel
Het doel van Kampenonline is, om bewoners en organisaties te informeren over nieuws en activiteiten binnen onze gemeente. Door het delen van informatie over allerlei wetenswaardigheden binnen onze gemeente hopen we mensen bij elkaars activiteiten te betrekken of met elkaar in contact te brengen. Zo dragen we een steentje bij aan een prettige woonomgeving.

Welke informatie delen we
Hierbij kun je denken aan:
Wat speelt er in de gemeente?
Welk evenement is er binnenkort?
Welke veranderingen komen er?
We beperken ons tot specifieke informatie voor inwoners van de gemeente Kampen.

Hoe kan ik KampenOnline ondersteunen?
KampenOnline is actief vanaf 2012.  Haar inkomsten genereert zij uit de opbrengsten van adverteerders, betaalde livestreams, giften en andere baten.  Alle inkomsten worden gebruikt voor de aanschaf van apparatuur en om de kosten te dekken.

Wij zijn op zoek naar middelen om onze activiteiten te faciliteren en te bekostigen. Wij leggen graag contact met u als weldoener die ons in dit initiatief wil steunen. Natuurlijk doen wij iets terug!

Bent u ondernemer? Lift dan mee op het succes van KampenOnline en word sponsor! KampenOnline staat open voor uw idee. Uw bijdrage maakt het voor ons mogelijk om mooie en boeiende programma’s te blijven maken. Informeer naar de mogelijkheden!

Bent u fan van KampenOnline en wilt u ons financieel ondersteunen? U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL21 INGB 0006 5914 71 t.n.v Stichting KampenOnline.

Werken bij KampenOnline
Extra Hulp kunnen wij altijd gebruiken. Lees HIER welke functies er bij onze organisatie zijn.
Ben jij iemand die het leuk vindt om verslag te doen van activiteiten en/of gebeurtenissen in de gemeente Kampen of eventueel van jouw eigen club of vereniging? Laat het ons weten. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op.

Doelstelling Stichting (statutair):
1. De inwoners van de gemeente Kampen van lokaal nieuws te voorzien en voorts al hetgeen te doen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
– het opzetten en in stand houden van een website;
– het gebruik maken van social media.

Bestuursleden:

Voorzitter: Rudi Last  ( E: voorzitter@kampenonline.nl)
Secretaris: Jolanda Brouwer: (jolanda@kampenonline.nl)
Penningmeester: Stefan Kroon ( E: Penningmeester@kampenonline.nl )

Algemene bestuursleden
Erick Meliesie: (E: erick@kampenonline.nl )
Hardo Junte: (hardo@kampenonline.nl)

Redactie:
Aanleveren nieuws- en persberichten
Maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk kunnen gratis berichten aanleveren. Heb je wat te melden of wil je jouw organisatie of activiteit onder de aandacht brengen van een groot publiek? Neem dan contact met de redactie op via: redactie@kampenonline.nl

Website
Voor vragen of opmerkingen over de website kun je terecht bij de beheerder, Email: admin@kampenonline.nl

Handelsregister
Stichting KampenOnline staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 61949418

Belastingdienst
RSIN/fiscaalnummer: 854562217.

Correspondentie via Emailadres: info@kampenonline.nl