(Video) Testmaatregelen eenrichtingsverkeer stadsbrug Kampen

De Fractie van de VVD voert vrijdagavond en zaterdagmorgen actie op de Kamper brug tegen de test op de Kamper Stadsbrug en de Zwolseweg. De VVD is 1 van de partijen die tegen de uitvoering van de test was. De fractieleden gingen vrijdagmiddag in gesprek met automobilisten om de verschillende reacties te peilen. 

Het testen met eenrichtingsverkeer op de brug is verkort van drie naar twee weken. Het doorgaand verkeer op de Zwolseweg wordt in de testweken niet gestremd en het landbouwverkeer hoeft dus niet om te rijden. Wel krijgen automobilisten adviezen om meer gebruik te maken van de Molenbrug/N50 als alternatieve autoroutes en wordt met kleine tijdelijke aanpassingen aan de infrastructuur op de Zwolseweg geprobeerd deze meer autoluw te maken.

Stadsbrug testmaatregel eenrichtingsverkeerTijdens de testperiode zijn er voor “Kampen Bereikbaar” op de knoop- en knelpunten mensen aanwezig die flyers uitdelen en helder uitleggen waarom deze testmaatregelen plaatsvinden. Voor de stad Kampen is de bereikbaarheid van het knooppunt bij het station een cruciale opgave. Verbetering van de bereikbaarheid van de stad door gedragsmaatregelen voor gebruikers van de Stadsbrug, IJsselkade en omgeving van het Station is hierbij leidend.

Tegelijkertijd wordt de stadsentree op en rondom het station Kampen aantrekkelijker ingericht. Met testmaatregelen in de experimenteerweken van 27 juni tot en met 17 juli, worden de veranderingen gevolgd en met de reizigers geëvalueerd; de evaluatie is bepalend voor de invoering van structurele maatregelen.