net binnen

Gemeente Kampen

Zoektocht naar nieuwe exploitant van zwembad De Steur gestart

Gemeente Kampen start de Europese aanbesteding voor de exploitatie zwembad De Steur. Na een uitvoerig traject met belanghebbenden en de gemeenteraad heeft het college van B&W de aanbestedingsdocumenten voor de exploitatie van zwembad De Steur vastgesteld. Deze documenten bevatten de procedurebeschrijving voor de aanbesteding, de inschrijvingseisen en de eisen die ……(LEES MEER).

~~ Klik op onze Advertentie voor inkomsten ~~