Herdenkingssteen Brandaris wordt hersteld.

Brandaris-herdenkingssteen

In 1994 heeft het gemeentebestuur van Kampen Rijkswaterstaat en de gemeente Terschelling een herdenkingsplaat in natuursteen aangeboden. De Brandaris-vuurtoren was in 1994 namelijk 400 jaar oud. Na ruim twintig jaar begint de tekst en de aangebrachte gemeentewapens van Terschelling en Hanzestad Kampen minder goed zichtbaar te worden.

Na overleg met Rijkswaterstaat en steenhouwerij van Ommen krijgt deze steen een forse opknapbeurt. Het initiatief voor het opknappen van deze steen is genomen door Cor Adema, die contact heeft gelegd met Rijkswaterstaat en Steenhouwerij van Ommen. Begin mei 2016 reizen de steenhouwers Michiel en Mariska van Ommen richting Terschelling om de tekst weer optimaal leesbaar te maken en krijgen de wapens weer de originele kleuren. Zo kunnen de vele toeristen , waaronder veel Kampenaren, als ze Terschelling bezoeken, in dit jaar weer een stukje Kamper geschiedenis lezen aan de voet van de Brandaris. Voor het inkleuren moet allereerst de steen grondig worden gereinigd en vervolgens kleurt men de letters en de afbeeldingen weer opnieuw in.

De huidige Brandaris-vuurtoren is in 1594 gebouwd. De eerste vuurtoren op Terschelling is destijds gebouwd met steun van de Hanzestad Kampen. Kampen levert in die tijd(1323)  de stenen en balken voor de bouw van de vuurtoren en krijgt het recht van hertog Albrecht tonnen te leggen in het Vlie en het Marsdiep. In ruil voor de levering van de stenen en balken hoeven de Kampenaren tot in de eeuwigheid geen havengelden te betalen in de haven van Terschelling. Kampen had belang bij dit vuurbaken en de betonning van de vaarweg naar Terschelling toe, omdat tientallen koggen via de Zuiderzee, Waddenzee en Noordzee richting Noord Oost Europa voeren.

In de Hanze-tijd, tussen 1200 en 1527 verzorgde de stad Kampen de markering van de vaarwegen richting Terschelling. In het begin waren de vaarwijzers eenvoudige steekbakens die langs het vaarwater en aan de randen van de zandbanken werden geplaatst. Al snel had men behoefte aan veiliger vaarwegen en markeerde de vaargeulen met drijvende tonnen die in de zeebodem werden verankerd. Na 1527 werd de betonning door Amsterdam overgenomen en werd als vuurbaken de huidige Brandaris in 1594 gebouwd.

(Met dank aan Cor Adema)