Lof voor Hervormd Mannenkoor na subliem concert

Hervormd Mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst
Foto: Herman ten Berge
Door Niek Teune

IJSSELMUIDEN – Op Koningsdag gaf het Hervormd Mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst traditiegetrouw het Oranjeconcert. Het koor verzorgde de 39ste editie in samenwerking met het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor, koperkwintet HIDI Brass, vleugelist Johan Bredewout en organist Harry Hamer. Onder toeziend oog van onder andere burgemeester Koelewijn en wethouder Spaan leverden de koren en musici een prestatie van formaat.

Dirigent Freddy Veldkamp heeft, naast het Hervormd Mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst, nog een drietal koren onder zijn hoede. De dagen rondom Koningsdag zijn daarom gevuld met vergelijkbare concerten. Voor Veldkamp is het Oranjeconcert echter uniek. ‘Wat mij opvalt is dat dit concert een geïntegreerde activiteit is in het dagprogramma van IJsselmuiden. Men viert hier Koningsdag echt met elkaar. Er zijn ook plaatsen waar niets gebeurt. Dat maakt het Oranjeconcert wel heel speciaal.’

Ongeveer 450 mensen hadden een plekje gevonden in de Oosterholthoeve toen het concert begon. Hamer opende met de klanken van het orgel officieus het concert, waarna alle aanwezigen samen ‘Komt nu met zang’ zongen. Voorzitter Dick Klooster opende vervolgens officieel het concert. Klooster benadrukte de drieslag God, Nederland en Oranje die in het concert naar voren zou komen. Ook gaf hij aan dat er dankbaarheid mocht zijn voor het feit dat we in Nederland nog in rust en zonder terreur mogen leven. Na opnieuw samenzang liet het Hervormd Mannenkoor ‘Heer wat een voorrecht’ en ‘Dierbre Heiland’ horen. Bij laatstgenoemde verzorgden vleugel en orgel een mooi voorspel op het repertoire, waarbij het refrein uit volle overtuiging gezongen werd. ‘De haven van rust’ kende meerdere coupletten die met een laag volumeniveau werden ingezet. Een duidelijke uitzondering hierop was de beginzin van het laatste couplet, die ‘De storm is voorbij’ was. In het dankwoord refereerde Koelewijn naar dit stuk, dat hem speciaal geraakt had.

foto oranjeconcert 2
Foto: Herman ten Berge

‘Gelukkig is het land’ werd samen gezongen, waarna het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor voor het eerst van zich liet horen. Dirigent Henk van de Wetering wist het beste uit zijn manschappen naar boven te halen. Van de drieluik vielen ‘Svat’ en ‘Troparj Paschi’ positief op. Ondanks een vereiste, snelle volumewisseling wist het koor de liturgische liederen zeer zuiver te brengen. Terwijl het koor de zaal verliet, liet koperkwintet HIDI Brass voor het eerst van zich horen. De jongens, die in december 2015 meespeelden bij het Kerstconcert van het Hervormd Mannenkoor, lieten zien waarom zij opnieuw aanwezig waren. In twee sessies waren de aanwezigen getuige van vrolijk samenspel. Het Kozakkenkoor kwam vervolgens weer binnen, hetzij in een andere outfit. Van de Wetering verklaarde achteraf dat dit te maken had met de strenge scheiding tussen liturgische en volksmuziek in de regio van oorsprong. Voordat het koor weer van zich mocht laten horen, was het eerst de beurt aan het Hervormd Mannenkoor.

‘Peace like a river’ begon met een couplet dat geneuried werd, terwijl Bredewout met de tonen die hij aansloeg een vredige sfeer creëerde. Het tweede en derde couplet werden heel gedragen gezongen, waarbij de mooie koorklank opviel. ‘Walk in the Light’ was een van de stukken die ook op de cd ‘Overdenking’ van het Hervormd Mannenkoor te beluisteren is. Bij ‘We are marching’ lieten zowel Johan Bredewout, HIDI Brass als het koor zich van hun beste kan zien. De bevlogen dirigent Freddy Veldkamp wist, ondanks het stevige ritme, het koor op verbluffende wijze te laten spelen met het volumeniveau. Bredewout speelde vervolgens direct door naar zijn muzikale intermezzo, waarin onder andere tonen van Piet Hein en het Wilhelmus te horen waren.

Het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor zong vervolgens nog een drieluik, waarbij Theo Iding het geheel met accordeonmuziek omlijste. Harm van der Meulen soleerde bij ‘Kalinka’ en ‘Pesn o vesjsjem Olege’. Het koor wist door hun enthousiasme de zaal aan het klappen te krijgen. Nadat HIDI Brass een aantal stukken gespeeld had, liet het Hervormd Mannenkoor ‘Hollandse medley’ horen. Hierin herkende het publiek fragmenten van bekende werken als ‘Oranje Boven’ en ‘In een blauwgeruite kiel’. ‘When the Saints’ was het laatste repertoire dat het Hervormd Mannenkoor zong.

Burgemeester Bort Koelewijn was van mening dat het concert te vroeg af was gelopen. ‘Het was een voorrecht om bij dit sublieme concert aanwezig te zijn. We zijn wat gewend van het koor, maar ze hebben ons toch weer positief verrast. Het was een hele bijzondere uitvoering. Ik kijk reikhalzend uit naar de 40ste editie van het Oranjeconcert.’ Na de woorden van Koelewijn werden ‘Zegen ons algoede’ en het volkslied door alle aanwezigen gezongen.

Voorzitter Dick Klooster en secretaris Herman Doorn kijken met een goed gevoel terug. ‘Het was een mooi, afwisselend concert. De opkomst was vergelijkbaar met andere jaren, daar zijn we zeer tevreden over. Daarnaast vond ik dat de drieslag God, Nederland en Oranje goed in het programma verweven zat’, vertelt Doorn. Klooster beaamt dit. ‘Het concert heeft beantwoord aan het doel dat we voor ogen hebben. We kijken verwachtingsvol uit naar het Oranjeconcert van 2017.’