Losse samenwoners of geregistreerde partners

Een bijdrage van notariskantoor IJsseloevers.

Als ongetrouwde mensen samen een huis kopen, samen een hypotheek afsluiten en (gaan) samenwonen kunnen zij kiezen voor “gewoon” samenwonen, het aangaan van een geregistreerd partnerschap of een huwelijk. Een geregistreerd partnerschap is gelijk aan een huwelijk, met uitzondering van de ontbinding; een geregistreerd partnerschap kan, als er geen minderjarige kinderen zijn, buiten de rechter om eindigen. Voor het ontbinden van een huwelijk moet u altijd naar de rechter.

Sommige banken die de hypotheek verstrekken, dringen erop aan dat samenwoners dan ofwel een samenlevingscontract afsluiten ofwel een geregistreerd partnerschap aangaan. De gevolgen zijn verschillend. Bij een samenlevingscontract ontstaat er in principe geen gemeenschap van goederen. Bij een geregistreerd partnerschap of een huwelijk ontstaat die gemeenschap van goederen wel, tenzij partijen vooraf bij notariële akte partnerschapsvoorwaarden/huwelijks-voorwaarden maken. Samenwoners zijn niet automatisch erfgenaam van elkaar, geregistreerd partners en gehuwden wel.

Dit laatste doet mensen nog wel eens besluiten om dan maar een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Dan behoeven zij geen testament te maken om de partner zijn/haar erfgenaam te laten zijn. Zij realiseren zich dan echter veelal niet dat er een gemeenschap van goederen ontstaat, waardoor alles wat zij bezitten van hen gezamenlijk wordt. Bovendien hebben ze dan niets geregeld voor het geval zij vlak na elkaar overlijden, bijvoorbeeld als gevolg van een auto-ongeluk. Bijna altijd zijn er levensverzekeringen op elkaars leven afgesloten die ervoor zorgen dat bij overlijden de hypotheek geheel wordt afgelost. Degene die de uitkering krijgt is volgens de polis meestal: in de eerste plaats de partner, en als die er niet (meer) is: de erfgenamen van degene die de verzekering heeft afgesloten. Indien de ene partner bijvoorbeeld vijf minuten langer leeft dan de andere partner, krijgt de laatst overleden partner de gehele uitkering van de levensverzekering afgesloten op het leven van de eerst overleden partner. Vervolgens krijgen de erfgenamen van de laatst overleden partner, die krachtens erfrecht de door deze partner verkregen uitkering van levensverzekering erven, krachtens de polis ook de uitkering bij overlijden van de laatst overleden partner. Dus beide uitkeringen komen uiteindelijk alleen bij de familie van de langstlevende partner terecht. Door een testament te maken kan men ervoor zorgen dat niet alles naar de familie van de langstlevende partner gaat, maar ook de familie van de eerst overleden partner een deel van het vermogen krijgt.

Conclusie: het is dus verstandig om goed na te denken over welke vorm van samenwonen je kiest en over een testament.

Hebt u nog vragen of is er bij u behoefte aan een informatief gesprek ?
Bel ons op 038-332 55 55 / 038-385 10 30, of bezoek onze website: www.ijsseloevers.nl
Ons kantoor houdt (in overleg) lezingen voor uw vereniging, ouderenbond enz. Gebruikelijke onderwerpen zijn Erfrecht, AWBZ, testamenten/levenstestamenten/volmachten. Bel ons voor meer informatie.

Lezen hoe onze klanten IJsseloevers beoordelen ?

www.klantenvertellen.nl/referenties/ijsseloevers_notarissen

AVONDOPENSTELLING OP AFSPRAAK.


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673