‘Zin in het leven’ staat centraal op ‘Zondag Anders’ bij Vrijzinnigen

Foto van auteur

Wat doe je als je in je leven wel zoekt naar bezinning en verdieping, maar een ‘normale’ kerk te zwaar vindt, of deze gewoon te weinig past bij jouw veranderde denkbeelden over geloven? Dan neem je eens een kijkje bij de zogenoemde ‘Zondag Anders’ diensten van de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder.

Zondag 29 januari staat datgene wat mensen zin geeft in het leven centraal. Plaats van handeling: Levensbron, het verenigingsgebouw van de vrijzinnigen aan de Vloeddijk 62 te Kampen. Welkom rond 10.00 uur; start dienst om 10.15 uur. Ook jij mag invulling geven aan deze dienst.

Bezinnen

‘In de Zondag Anders bijeenkomsten bezinnen we en vieren we buiten de grenzen van één expliciete levens- of geloofsovertuiging’, vertelt voorganger Anneke van der Velde. ‘Als Vrijzinnigen willen we zingeving en spiritualiteit putten uit verschillende bronnen. Niet alleen de Bijbel is vindplaats van zin en betekenis, maar we zien muziek, literatuur, poëzie en kunst ook als belangrijke inspiratiebronnen.’
Deze dienst heeft Anneke leden uitgenodigd te vertellen, laten zien of horen wat voor hen betekenis heeft en geeft in het leven. Ook jij mag dat doen, als lezer van dit bericht. Mail Anneke wat jij zou willen vertellen: veld5834@planet.nl. De dienst wordt afgesloten met – voor wie dat wil – een dans, onder leiding van een professionele dansdocente. ‘Zij heeft jarenlang les gegeven in internationaal dansen, en heeft de moed dat ook eens met ons te proberen. Welkom in deze bijzondere Zondag Anders dienst!’

Geen echte kerkdienst

De Zondag Anders diensten zijn ‘geen kerkdiensten waarbij het geloof voorop staat, maar momenten van bezinning waarbij het draait om onszelf en onze eigen ervaring’, vertelt Anneke. Kerkdiensten die niet echt de naam ‘kerkdienst’ mogen dragen omdat ze ervoor waakt om teveel verwijzingen naar ‘God’, ‘Jezus’ en ‘geloof’ te maken. ‘Doorgaans zijn er veel ‘nieuwe gezichten’ die uit nieuwsgierigheid de Zondag Anders dienst komen bijwonen. Mensen die – zo vertellen ze na afloop – vroeger andere kerkdiensten bij andere gemeenten hebben bijgewoond, maar zich binnen die kerk nu niet langer thuis voelen.’

Meer over de vrijzinnigen

Vrijzinnigen hebben een open, kritische, tolerante en vrije houding naar de samenleving, haar ontstaan en de toekomst. Een houding waarin zij proberen betrokken en bewust te leven en te zoeken naar de persoonlijke beleving van de zin van het bestaan. Ze gaan het gesprek aan tussen jong en oud, binnen eigen kring en met buitenstaanders, tussen christenen en andersdenkenden. ‘We zijn benieuwd en geïnteresseerd naar het levensverhaal van de ander, van u. Dat moet de basis zijn voor een gedachtenuitwisseling over ieders individuele levenspad en de steun die we elkaar kunnen geven op deze zoektocht. Het betekent vooral dat we proberen goed te leven, samen met onze medemens in een steeds veranderende samenleving.’ Meer weten? Kijk op www.vrijzinnigkampen.nl.

Gerelateerde Berichten

%d bloggers liken dit: