Nieuws

Vergroten verkeersveiligheid N50 Kampen – Kampen Zuid

Rijkswaterstaat gaat tussen woensdag 3 mei en woensdag 17 mei fysieke rijbaanscheiding en bermverharding aanbrengen op de N50 tussen de aansluitingen Kampen en Kampen Zuid. In verband met deze werkzaamheden is de N50 tussen de twee aansluitingen in deze periode 2 weekenden en 6 nachten volledig afgesloten. De overige delen ……(LEES MEER).

Nieuws

Burgemeester Kampen scherpt aanpak van drugsoverlast aan

Burgemeester Sander de Rouwe heeft het beleid bij een overtreding van de Opiumwet aangescherpt. In dit beleid staat beschreven onder welke omstandigheden en op welke manier gebruik wordt gemaakt van de bestuurlijke handhavingsmaatregelen bij (mogelijke) drugshandel. Naast het uitdelen van een waarschuwing kan de burgemeester nu ook direct overgaan tot ……(LEES MEER).

Nieuws

Wonen aan de nieuwe oevers van Kampen: verdere ontwikkeling Reevedelta stap dichterbij

Het college van burgemeester en wethouders heeft weer een grote stap vooruit gezet in de verdere ontwikkeling van het gebied Reevedelta. De concept Ontwerp Gebiedsvisie is gereed en biedt ruimte voor de ontwikkeling van tenminste 3.200 woningen. Het college heeft met BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, consortium De Dijken en deltaWonen ……(LEES MEER).

Nieuws

Waterschap gestart met voorjaarsinspectie dijken

Vanaf maandag 27 maart controleren dijkinspecteurs van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) of de dijken goed de winter zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn. Naast de conditie van de dijken wordt ook gecheckt of (delen van) de dijken goed zijn onderhouden door particuliere eigenaren en andere onderhoudsplichtigen.   Het ……(LEES MEER).

Nieuws

Uitslagen Deltaruiters

Afgelopen zaterdag is Lieke Mos afgereisd naar Balkbrug Klein Oever om daar te starten met haar 6 jarige pony Voice. Met een foutloos rondje in de 1.00 cm klasse die in combinatie gesprongen werd met de C/D/E pony’s. Mocht deze combinatie barrage rijden en werden zij ondanks een balkje 4e ……(LEES MEER).