Opening tentoonstelling

Foto van auteur

Door Rudi Last

In de ZOMEREXPO Nevengeul Kampen sluiten meer dan 30 kunstenaars uit de gemeente Kampen
aan op het thema van de IJsselbiënnale: AARDE BODEM GROND.

De kunstwerken zijn te zien in de Bovenkerk, de Stadskazerne, locaties van de Inspiratieroute en bij Broedplaats Het Werk in IJsselmuiden.

Meer informatie is te vinden op www.visitkampen.nl/nevengeul. Donderdag 15 juni
a.s. om 16:00 opent wethouder Richard Boddeus de tentoonstelling in de Bovenkerk. Aanmelden
voor de opening kan met een mail naar: cultuurmakelaarkampen@sambiq.nl.

Foto: work#art

Gerelateerde Berichten