No Picture
Kunst & Cultuur

Spreekuur Cultuurfonds Kampen

29 maart 2016 Op zaterdag 8 april wordt van 10 tot 12 uur in Café Paatje in de Stadskazerne Kampen informatie gegeven over het Cultuurfonds Kampen. Bij ambassadeur Teun de Man kan men dan terecht met vragen over het Cultuurfonds Kampen. Het Cultuurfonds Kampen is het fonds van en voor cultuur in ……(LEES MEER).

No Picture
Nieuws

Actief werk maken van bestrijden klimaatverandering

Waterschap wil versnellen Zwolle, 28 maart 2017 Het bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft directielid Henk Post vrijgemaakt om als programmaleider een impuls te geven aan de eerder dit jaar vastgestelde nota DuurzaamDOEN. Deze is erop gericht actief werk te maken van duurzaam werken en een structurele bijdrage ……(LEES MEER).