Beëindiging subsidieregeling incidentele culturele activiteiten

Stand van zaken Cultuurfonds Kampen in oprichting

Vernieuwende en onderscheidende cultuurprojecten in Kampen  van de grond krijgen, dat is het doel van het nieuwe in oprichting zijnde Cultuurfonds Kampen. Het fonds zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015 starten. Bij de vaststelling van de Cultuurnota ‘Kampen kleurt samen cultuur’ is besloten om vanuit de gemeente het tot dusver gehanteerde incidentele subsidiebudget voor culturele activiteiten over te hevelen naar het nieuwe Cultuurfonds Kampen i.o. Daarmee maakt dit budget onderdeel uit van een startbedrag waarmee de gemeente Kampen een financiële bodem legt voor het fonds. De subsidieregeling incidentele culturele activiteiten komt daarmee met ingang van 1 januari 2015 te vervallen.

Het Cultuurfonds Kampen i.o. biedt kansen om vernieuwende initiatieven in de kunst en cultuur op te starten en te stimuleren. Tot dusver was dit binnen de gemeente Kampen niet mogelijk. Uit de discussie rondom de nieuwe cultuurnota bleek dat hier grote behoefte aan is. Om het Cultuurfonds in haar missie te laten slagen zijn ook financiële bijdragen van andere partijen nodig. Het is dan ook de bedoeling dat het Cultuurfonds Kampen i.o. een gezamenlijk gedragen initiatief gaat worden van het bedrijfsleven, de gemeente, particulieren en andere fondsen.

Samenwerking

Het idee is om aansluiting te zoeken bij een bestaand fonds.  Met het Prins Bernhard Cultuurfonds kijkt  de gemeente Kampen momenteel naar mogelijkheden voor samenwerking, met als doel de oprichting van een lokaal Cultuurfonds voor Kampen. Er wordt nagedacht over specifieke eigen criteria en richtlijnen voor het aanvragen van projecten. Het is de bedoeling dat een groep van lokale ambassadeurs  het Cultuurfonds Kampen i.o. gaat promoten binnen de gemeente.

Partners gevraagd

Het Cultuurfonds Kampen i.o. zoekt lokale partners die het fonds met financiële middelen willen vullen. Dit kunnen bedrijven zijn, maar ook particulieren of andere fondsen. Financieel bijdragen aan het fonds kan bijvoorbeeld in de vorm van sponsoring,  een donatie of gift.

Startbijeenkomst

In het voorjaar van 2015 ontvangen alle betrokkenen nadere informatie en er wordt  een startbijeenkomst georganiseerd van het Cultuurfonds Kampen i.o.. Op het programma staat onder meer een toelichting op de werkwijze van het nieuwe fonds.  Meer informatie over de invulling van deze avond  volgt op een later moment.

Wilt u nu al meer weten over het Cultuurfonds Kampen i.o.? Neemt u dan contact op met cultuurmakelaar Renée Nieuwenstein via telefoonnummer 06 51515897 of door een e-mail te sturen naar info@bureauviceversa.nl.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*