Gemeente Kampen

Start kerkenvisie voor kerkgebouwen in gemeente Kampen

  De gemeente Kampen is gestart met een kerkenvisie. Hiervoor heeft de gemeente een bijdrage gekregen van € 50.000 vanuit het programma Toekomst Religieus Erfgoed. In Kampen zijn er zo’n 43 kerkgebouwen waarvan er al 11 herbestemd zijn. In samenwerking met Kaader Kerkadvies worden gesprekken gestart met kerkeigenaren, burgers en ……(LEES MEER).

Gemeente Kampen

College van gemeente Kampen wil volgend jaar investeren in binnenstad, klimaatadaptatie en toezicht en handhaving

Transformatie van de Kamper binnenstad, klimaatadaptieve pleinen en meer toezicht en handhaving zijn volgens het college van burgemeester en wethouders belangrijke onderwerpen om volgend jaar geld aan uit te geven. Dat staat in de Perspectiefnota 2022-2025, die het college vandaag ter bespreking heeft aangeboden aan de gemeenteraad. In de jaarlijkse ……(LEES MEER).

Gemeente Kampen

Kampen krijgt een eigen grondwatermeetnet

De gemeente Kampen zet een eigen grondwatermeetnet op om de grondwaterstanden goed te kunnen monitoren. Vanaf 7 juni starten de werkzaamheden in Kampen die bestaan uit het schoonmaken van oude peilbuizen en het aanleggen van nieuwe. De afgelopen jaren is de monitoring in Kampen gedaan met een grondwatermeetnet van Rijkswaterstaat ……(LEES MEER).

Gemeente Kampen

Gemeente Kampen subsidieert energiebesparende maatregelen voor huurder en huiseigenaar

Inwoners van de gemeente Kampen kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor (kleine) energiebesparende producten/maatregelen voor het energiezuinig en duurzaam maken van hun woning. De subsidie is online aan te vragen via www.duurzaambouwloket.nl/rrew-kampen. Dit de website van het Duurzaam Bouwloket, het Energieloket van gemeente Kampen. Er is subsidie beschikbaar voor 3.000 ……(LEES MEER).