Gemeente Kampen

Standplaatsen bij Reevediep tijdelijk mogelijk

De gemeente Kampen wil deze zomer tijdelijk standplaatsen bij het Reevediep toestaan. Deze toestemming geldt voor de maanden augustus en september. Belangstellenden kunnen zich tot en met 1 augustus 2021 bij de gemeente melden. Binnen het huidige standplaatsenbeleid zijn standplaatsen alleen mogelijk bij winkelcentra in de wijken. Dit beleid is ……(LEES MEER).

Gemeente Kampen

Sanering Brunneper Bongerd start dit najaar

De gemeenteraad van Kampen heeft vorige week via de vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2021 ingestemd met een aanvullend budget voor de sanering van de Brunneper Bongerd. De sanering is een voorwaarde om het terrein volledig toegankelijk te maken. De werkzaamheden starten naar verwachting dit najaar. De sanering bestaat grofweg ……(LEES MEER).

Gemeente Kampen

Start kerkenvisie voor kerkgebouwen in gemeente Kampen

  De gemeente Kampen is gestart met een kerkenvisie. Hiervoor heeft de gemeente een bijdrage gekregen van € 50.000 vanuit het programma Toekomst Religieus Erfgoed. In Kampen zijn er zo’n 43 kerkgebouwen waarvan er al 11 herbestemd zijn. In samenwerking met Kaader Kerkadvies worden gesprekken gestart met kerkeigenaren, burgers en ……(LEES MEER).

Gemeente Kampen

College van gemeente Kampen wil volgend jaar investeren in binnenstad, klimaatadaptatie en toezicht en handhaving

Transformatie van de Kamper binnenstad, klimaatadaptieve pleinen en meer toezicht en handhaving zijn volgens het college van burgemeester en wethouders belangrijke onderwerpen om volgend jaar geld aan uit te geven. Dat staat in de Perspectiefnota 2022-2025, die het college vandaag ter bespreking heeft aangeboden aan de gemeenteraad. In de jaarlijkse ……(LEES MEER).