Gemeente Kampen

Gemeente Kampen en COA verlengen overeenkomst voor kleinschalige tijdelijke noodopvang asielzoekers

De gemeente Kampen en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn overeengekomen de kleinschalige tijdelijke noodopvang voor asielzoekers aan de Industrieweg 11 eenmalig een jaar te verlengen. De huidige overeenkomst loopt eind april af en wordt nu verlengd tot 3 mei 2024. “Sinds de opvanglocatie is geopend, verloopt de samenwerking ……(LEES MEER).

Gemeente Kampen

Aan de slag met toekomstbeeld voor het sociaal domein in Kampen

Hoe ziet het ideale sociaal domein in 2035 eruit? Deze vraag staat centraal bij het opstellen van de Meerjarenstrategie voor het sociaal domein. De gemeente Kampen gaat aan de slag met het toekomstbeeld voor het sociaal domein en gaat hierover in gesprek met inwoners en maatschappelijke organisaties. Het sociaal domein ……(LEES MEER).

Gemeente Kampen

Gemeente Kampen wil minimaregelingen ruimer maken

Burgemeester en wethouders van Kampen vragen de gemeenteraad extra budget om regelingen voor mensen met lage inkomens eenvoudiger en ruimer te maken. Dat is het gevolg van de evaluatie van het actieprogramma Aanpak Armoede uit 2021, waarbij het effect van de minimaregelingen is onderzocht. De onderzoeksresultaten geven aanleiding de minimaregelingen ……(LEES MEER).

Gemeente Kampen

Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming

Vanaf maandag 6 maart 2023 start de gemeente Kampen met een proef om de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer op de rotonde Europa-allee – Kamperstraatweg te verbeteren. De proef wordt uitgevoerd in samenwerking met het Pieter Zandt College en de politie. Daarbij neemt de gemeente Kampen kleinschalige verkeersmaatregelen, ……(LEES MEER).

Gemeente Kampen

Bestemmingsplan wijk De Bakkerij naar de raad

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor het bestemmingsplan De Bakkerij gewijzigd vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 23 maart 2022 tot en met 4 mei 2022 ter inzage gelegen. Er zijn zeventien zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan De Bakkerij ontvangen. Op 23 maart 2023 staat de vaststelling ……(LEES MEER).