Burgemeester Bort Koelewijn Koninklijk onderscheiden en Ereburger van Kampen

 

De Commissaris van de Koning in Overijssel, de heer ir. A.P. (Andries) Heidema, reikt vrijdag in de Broederkerk deze Koninklijke onderscheiding uit aan de burgemeester tijdens de bijzondere raadsvergadering ter gelegenheid van zijn afscheid.

 

De livestream is hierboven in de player terug te zien.

Bort Koelewijn studeerde Staats- en Bestuursrecht (1987) en Algemene Sociale Wetenschappen (2002) aan de Universiteit van Utrecht. Zijn loopbaan startte in 1971 als beleidsmedewerker bij de gemeente Bunschoten. Na diverse beleids- en managementfuncties en twee gemeentesecretaris-functies werd hij in 1999 benoemd tot burgmeester van de gemeente Liesveld. Vervolgens was hij van 2004 tot 2009 burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten en sinds 2009 is hij werkzaam als burgemeester van de gemeente Kampen.

De heer Koelewijn is een geliefd burgemeester bij zowel inwoners, raad, college en ambtenaren. Hij wordt geroemd om zijn betrokkenheid en verbindende kwaliteiten. Een echte burgervader voor de inwoners van Kampen. Zeer benaderbaar en zichtbaar in de gemeente. Maar ook een sterk bestuurder, die zich zowel lokaal, provinciaal alsook landelijk inzet op velerlei gebieden en zijn expertise ter beschikking stelt.

Zo was de heer Koelewijn tot zijn afscheid actief voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), als lid van het College voor Arbeidszaken, lid dagelijks en algemeen bestuur van de Brandweerkamer, voorzitter Technische Voorbereidingscommissie en voorzitter paritaire commissie Tweede Loopbaanbeleid. Waarbij hij zich inzette voor de collectieve belangenbehartiging op het terrein van arbeidsvoorwaarden voor personeel werkzaam in de gemeentelijke sector. Ook maakte hij zich sterk voor de lokale journalistiek als VNG ambassadeur streekomroepen. Daarnaast was de heer Koelewijn bestuurslid van VNG Overijssel en stichting de Overijsselse Ombudsman. De heer Koelewijn maakte tevens deel uit van het dagelijks en algemeen bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. Met ingang van 2015 was de heer Koelewijn tevens lid van het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland met de portefeuilles HRM en GHOR.

De heer Koelewijn maakte zich ook sterk voor de strategische positionering van Kampen en de regio. Tot 2018 als vicevoorzitter in het bestuur van Zwolle Kampen Netwerkstad en tevens als lid van het Kernteam Regio Zwolle. Ook zette hij zich als portefeuillehouder in voor de ontwikkeling van de Kamper Koggewerf als maritieme trekpleister. Daarnaast is de heer Koelewijn sinds 2019 lid van het Präsidium van het Internationale Hanzeverbond.

Burgemeester Bort Koelewijn Ereburger van Kampen

De gemeenteraad van Kampen heeft besloten burgemeester Bort Koelewijn bij zijn afscheid het ereburgerschap van de gemeente Kampen toe te kennen. Als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan een burgemeester die zich voor de gemeente en de lokale gemeenschap op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk gemaakt heeft.

Tijdens de bijzondere raadsvergadering ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Koelewijn, werd hem door de plaatsvervangend voorzitter van de raad, Marieke Spijkerman, een oorkonde en een gouden sleutel van de stad overhandigd.

Bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester ruim 12 jaren geleden was één van de belangrijkste vereisten dat hij of zij een verbinder moest zijn. De gemeenteraad concludeert dat burgemeester Koelewijn zonder meer aan dit criterium heeft voldaan.

Het ereburgerschap is slechts twee keer eerder toegekend. Aan prof. dr. Willem Kolff en oud burgemeester van Kampen de heer H.C. Kleemans.


 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*