Evenementen

Veteranencafe Kampen

Komende donderdag 21 oktober al weer de derde donderdag van de maand en er is dan vanwege de coronapandemie weer een aangepast veteranencafe. Een en ander met Inachtneming van de Coronamaatregelen en het houden van Anderhalve Meter Afstand. De Kamper Veteranen komen dan om 14.30 uur weer bijeen in cafe-restaurant ……(LEES MEER).

Evenementen

Lezing over het leven en werk van Frans Walkate

Op 28 oktober om 20.00 uur organiseert het Nutsdepartement Kampen een lezing van Geraart Westerink met als onderwerp: Frans Walkate (1866-1943). Leven en werk. Frans Walkate stamde uit een Kamper ondernemersfamilie. In 1903 werd hij bestuurslid van de plaatselijke Nutsspaarbank, in 1908 directeur. Door zijn daadkracht, nieuwsgierigheid en visie groeide ……(LEES MEER).

Evenementen

Open avond over (het belang van) een kerkenvisie

Sinds 2019 biedt het Ministerie van OCW gemeenten middelen om een integrale kerkenvisie op te stellen. Hiermee wordt bedoeld dat gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken burgers gezamenlijk een strategische visie ontwikkelen op een duurzame toekomst voor het totale kerkenbestand binnen een gemeente. Maar wat houdt zo’n kerkenvisie nu precies in? ……(LEES MEER).