Certificaat vrijwilligers Home-Start Kampen

Home-Start Kampen

Vandaag kregen een viertal vrijwilligers uit handen van Home-Start coördinator Mirjam Frank hun welverdiende certificaat. Na een intensieve training van 6 bijeenkomsten, zijn zij nu officieel Home-Start vrijwilliger. Zij gaan binnenkort aan de slag om gezinnen te ondersteunen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Ieder gezin maakt wel eens een moeilijke periode door. Door bijvoorbeeld ziekte, moeilijkheden met de kinderen, problemen op het werk, weinig contact met vrienden, familie of in de buurt. Spanningen als partners….
Op zo’n moment kan het een opluchting zijn, wanneer er iemand is die de tijd neemt om te luisteren of een handje te helpen. Bijvoorbeeld bij het regelen van praktische zaken of het krijgen van meer contacten. Daarom is er nu Home-Start Kampen. Samen met het LOK Kampen worden zo veel mogelijk gezinnen (met kinderen onder de 12 jaar) ondersteuning geboden. Vanuit de samenwerking in Kampen bieden getrainde vrijwilligers net dat steuntje in de rug dat er nu zo hard nodig is. Door “een maatje te zijn”, door het bieden van een luisterend oor, ondersteuning in de opvoeding, hulp bij het doorbreken van sociaal isolement en praktische hulp & steun. Zo kom je als gezin weer in je kracht te staan!

Home-Start Kampen werkt nauw samen met het Landelijk Steunpunt van Home-Start om zo de kwaliteit van het werk te ontwikkelen en te borgen. Home-Start Kampen is mogelijk door de subsidieregeling innovatie sociaal domein van de gemeente Kampen.

Meer informatie op de website www.impluz.nl of via email Kampen@home-start.nl