ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over onderwijsaanbod voor hoogbegaafde kinderen.

ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over onderwijsaanbod voor hoogbegaafde kinderen.

In Nederland is het de doelstelling dat ieder kind passend onderwijs krijgt. Hiervoor zijn samenwerkingsverbanden van scholen binnen regio’s verantwoordelijk. Terecht is veel aandacht voor kinderen die om wat voor reden dan ook achterstanden hebben, en als gevolg daarvan niet voldoende mee kunnen komen binnen het reguliere onderwijsaanbod. Maar naast kinderen met een achterstand, zijn er ook hoogbegaafde kinderen.

Gevolgen voor kind en gezin
Onze fractie heeft al een aantal malen zorgelijke signalen ontvangen met betrekking tot het onderwijsaanbod voor hoogbegaafde kinderen binnen de gemeente Kampen. Betrokken ouders van deze kinderen geven aan dat het onderwijsaanbod in onze gemeente niet of niet voldoende zou aansluiten bij de onderwijsbehoeften van deze kinderen. Ook krijgen ze binnen het reguliere onderwijs onvoldoende begeleiding. Dit heeft de nodige gevolgen voor de sociale en emotionele ontwikkeling voor deze kinderen en de daaruit voortkomende problemen binnen gezinnen. De gevolgen hiervan zijn soms zo groot dat kinderen (tijdelijk) helemaal niet meer naar school gaan, of (onnodig) in de (jeugd)hulpverlening terecht komen.

Vinden van de juiste school
Om hun kinderen het juiste onderwijs te bieden moeten ouders met hoogbegaafde kinderen daarom helaas uitwijken naar omliggende gemeenten vallend onder een ander samenwerkingsverband. Te denken valt aan de Agnietenschool in Elburg of Het Christiaan Huygens in Dronten. Het feit dat dergelijke scholen met het juiste onderwijsaanbod zich buiten de gemeentegrenzen bevindt, brengt voor ouders vervolgens wel weer de nodige vervoersvraagstukken, of -problemen met zich mee. Dit zorgt ervoor dat het voor ouders niet eenvoudig is om voor deze kinderen de juiste school met het juiste onderwijsaanbod te vinden.

Oplossen probleem
Naar aanleiding van deze signalen heeft raadslid Martine Wiltjer namens de ChristenUnie vragen gesteld aan het college over de omvang van de problematiek. Ook wil de ChristenUnie graag nadere informatie ontvangen over de plusklassen die zijn opgezet binnen meerdere schoolverbanden binnen de gemeente Kampen, Tenslotte zou de ChristenUnie graag van het college vernemen of zij mogelijkheden ziet om deze problematiek op te pakken, wellicht gezamenlijk met omliggende gemeenten die vallen binnen hetzelfde samenwerkingsverband. We zijn benieuwd naar de reactie van het college.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*