Politiek

Kampen Sociaal: Afvalbeleid onder de loep

Gemeente Kampen gaat het gehele afvalbeleid onder de loep nemen. Deze toezegging deed wethouder Van der Sluis aan de gemeenteraad op vragen van fractievoorzitter Richard Boddeus. Volgens de politieke partij is het afvalbeleid toe aan een herijking, Boddeus: “Te volle afvalbakken in het weekend, te veel zwerfafval en het continu ……(LEES MEER).

Onderwijs

ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over onderwijsaanbod voor hoogbegaafde kinderen.

ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over onderwijsaanbod voor hoogbegaafde kinderen. In Nederland is het de doelstelling dat ieder kind passend onderwijs krijgt. Hiervoor zijn samenwerkingsverbanden van scholen binnen regio’s verantwoordelijk. Terecht is veel aandacht voor kinderen die om wat voor reden dan ook achterstanden hebben, en als gevolg daarvan niet voldoende ……(LEES MEER).