Column Centurion – ‘Collegebreuk door SP Kampen.’

Centurion kleinDe SP heeft donderdagavond 11 december 2014 haar steun aan de coalitie in Kampen ingetrokken. De gevolgen zijn dat er een nieuw college zal moeten komen; dat de sympathieke wethouder Sybren Gerlofsma door toedoen van de SP-fractie zijn baan is kwijtgeraakt en dat de invloed van de SP in het bestuur van de gemeente Kampen geminimaliseerd is. Het is pijnlijk omdat er in de voorafgaande commissievergadering de SP geenszins een onwrikbaar standpunt naar voren had gebracht. Eerst in de raadsvergadering kwam de SP-fractie met hun onwrikbare standpunt over de huishoudelijke hulp 1 (HH1)voor de draad.

De basis van het conflict ligt bij de landelijke overheid. De regering van PvdA en VVD met de gedogers D’66, CU. en SGP hebben een groot aantal zorgtaken bij de gemeente(n) over de schutting gegooid, zonder het daarbij benodigde geld te doneren. Het smoesje dat daarbij dan gebruikt wordt is, onder het slaken van de kreet “hervormingen”, dat de gemeenten beter maatwerk kunnen verrichten. In werkelijkheid gaat het om het afwentelen van zware financiële problemen naar de gemeenten.

De gemeente Kampen komt zodoende jaarlijks miljoenen euro’s te kort. Daar is geen dekking voor. Het steeds maar weer verzwaren van de lasten voor de burgers is geen optie. Men kan een verdienende burger niet louter laten werken voor vaste lasten en belastingen. Het is dan ook terecht dat de gemeente Kampen is nagegaan of er besparingen mogelijk zijn op de miljoenen kostende zorgtaken. De zwaardere categorie huishoudelijke hulp 2 (HH2) blijft bestaan. De lichtere categorie huishoudelijke hulp 1 (HH1) verdwijnt. Wel komen er eerst nog onderzoeken en in sommige situaties zijn er compensatiemogelijkheden.

Het college van burgemeester en wethouders (B en W) zal weer op peil gebracht moeten worden. Het ligt voor de hand dat de SGP in beeld komt. Velen vonden het jammer dat de SGP bij de vorige college-besprekingen is afgehaakt. De SGP staat immers bekend als een betrouwbare partij met deskundige bestuurders. Het breekpunt was dat de SGP koos voor de bijbelse tien-geboden en zodoende ook voor de zondagsheiliging. In het bijzonder de zondagse kermis-sail verdroeg zich hiermee niet.
Het hoofd van de gemeente is de gemeenteraad in vergadering bijeen. Niet een college van B en W. Mocht er een SGP-wethouder in het college van B en W zitting willen nemen, dan zou dat moeten kunnen onder een voorbehoud met betrekking tot het cruciale punt van de zondagsheiliging. De feitelijke situatie zal dan blijven zoals die is; met onder meer een zondagse kermis-sail, omdat uiteindelijk een meerderheid van de gemeenteraad daar voor is.

Centurion, 16 december 2014.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*