Column Centurion – ‘Een moestuin voor de oude dag.’

Centurion kleinStaatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) heeft de oplossing gevonden voor de verslechteringen die vooral de senioren hebben getroffen en waarin zij een negatieve hoofdrol heeft vervuld.

Klijnsma is degene die momenteel hoofdverantwoordelijke is voor de zogenaamde rekenrente-norm, waaraan pensioenfondsen moeten voldoen. Die (gemanipuleerde) rekenrente-norm is amper een procent en de pensioenfondsen worden hierop afgerekend; terwijl de pensioenfondsen jaar-in-jaar-uit rendementen van rond de tien procent behalen. Maar de rendementen mogen van Jetta Klijnsma en haar trawanten niet tellen. Het gevolg is dat er geen inflatiecorrectie voor de gepensioneerden meer is; wel pensioenverlagingen (afstempelen) en dat er in de pensioenpotten een stuwmeer van pensioengelden zit. Pensioengeld dat niet uitgekeerd mag worden. Een beambte van een groot pensioenfonds verzuchtte eens dat men van gekkigheid niet meer weet wat men met al dat geld moet doen. Die opmerking werd bevestigd door een bestuurder.

Om de armoede onder de bejaarden te bestrijden heeft socialiste Jetta Klijnsma als oplossing bedacht dat de oudjes dan maar een moestuintje moeten nemen als voorziening voor hun oude dag.
Ze vond hierbij steun van hooglerares Henriëtte Prast.
Het valt op dat de personen die dit soort “oplossingen” bedenken altijd in een comfortabele financiële positie zitten en geen rugbrekend werk hoeven te doen.
Veel senioren hadden al lang een moestuintje (volkstuintje), doch moesten hun hobby bij het ouder worden vanwege lichamelijke mankementen beëindigen.
Een volkstuintje is geen romantisch stukje land, waar zaadjes gestrooid worden om na een tijdje groenten te oogsten.
De groenten komen niet vanzelf tot wasdom. De grond moet gespit worden, de mest moet (meestal per kruiwagen) naar de volkstuin worden gebracht en ondergewerkt worden; er moet regelmatig geschoffeld worden. Aardappelen moeten gemot worden. Dit alles is rugbelastend zwaar werk. Velen zijn daartoe niet meer in staat.
Ook voor rolstoelgang(st)ers, zoals Jetta Klijnsma, zal het niet gemakkelijk zijn een volkstuintje te onderhouden.

Daarom mevrouw Klijnsma:
Gun de senioren geen kapotte (spit)rug op hun oude dag.
Respecteer de pensioenen van de senioren, waar ze decennia-lang voor betaald hebben en verschuil u daarbij niet achter gemanipuleerde rekenrente-regels.

Centurion,11 november 2014.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*