Column Centurion – ‘Vliegen boven Kamper grondgebied…’

De SGP heeft begin juli om een extra hoorzitting over de luchthaven Lelystad en de gevolgen voor Kampen verzocht. Een hoorzitting voor 31 juli 2014 zat er dan niet meer in. (Op 31 juli 2014 liep de fatale termijn af om zienswijzen in te dienen tegen het “Ontwerp luchthavenbesluit en Milieueffectrapport voor luchthaven Lelystad”. En dan is een hoorzitting mosterd na de maaltijd.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu staat niet te trappelen voor een extra hoorzitting in Kampen, omdat er al vier mogelijkheden waren om een hoorzitting te bezoeken: in Zwolle, Dronten, Zeewolde en Lelystad. De hoorzittingen waren voor een ieder vrij toegankelijk.

Centurion kleinDat er een brede aversie tegen het toekomstige Lelystadse vliegverkeer is (45.000 vliegtuigen per jaar die landen of opstijgen), blijkt hieruit dat er In totaal 955 zienswijzen zijn ingediend.
Of er veel waarde zal worden gehecht aan de inhoud van de zienswijzen is twijfelachtig. Op de hoorzitting in Zeewolde was de voorzitter van de “Alderstafel Lelystad” Hans Anders stellig in zijn overtuiging dat de luchthaven Lelystad er komt, omdat een grote meerderheid in de Tweede Kamer er voor is.
En dat is ook logisch. De meeste Kamerleden wonen in de Randstad en die willen minder vliegverkeer boven de Randstad en de boel opschuiven naar Lelystad. Dat is probleemverplaatsing.
Alders zijn opmerking dat de huizenprijzen in het vlieggebied niet zullen dalen, omdat de huizen in het Randstedelijke vlieggebied vlot worden verkocht, gaat mank. In de Randstad is er sprake van schaarste op de woningmarkt en in de regio Kampen is een overschot aan huizen (die soms jarenlang te koop staan).

Het gekozen uitgangspunt is groei van het vliegverkeer. Het is een sterk vervuilende bedrijfstak. Voor vliegreizen wordt geen BTW betaald en kerosine is vrijgesteld van belasting. In plaats van het vliegverkeer te bevoordelen verdient het aanbeveling om het vliegverkeer -en de daaruit voortvloeiende overlast- terug te dringen door BTW-heffing en belasting op kerosine.

Het is in Nederland een vast adagium dat de vervuiler betaalt. De relatief laag overvliegende vliegtuigen veroorzaken geluidshinder en milieuvervuiling (CO2 uitstoot). Laat de vliegtuigpassagiers (en luchtvrachtvervoerders) maar betalen via een heffing. Een zogenaamde Milieu Compensatie Vergoeding (MCV). Vanuit deze MCV kunnen dan hinder-slachtoffers gecompenseerd worden.
De vliegtuigpassagiers vliegen spotgoedkoop en genieten van de voordelen. De veroorzaakte overlast laten ze neerdalen op onschuldige burgers die de geluidshinder en de vervuilende uitstoot moeten ondergaan.

De vlieghoogtes worden hier minimaal 3000 voet. Deze ouderwetse maat is misleidend. 3000 voet lijkt heel wat, doch een vliegtuig op 3000 voet, vliegt slechts op 900 meter hoogte.
Er kunnen geluidshindernormen gesteld zijn; dat betekent niet dat er onder die normen geen geluidshinder is. Vliegtuigen op 900 meter hoogte veroorzaken hinderlijk lawaai. Ook in het Belvedère-gebied (Mastenbroekerpolder) en in het Ketelmeer-natuurgebied.
In de randvoorwaarden van de Milieu Effect Rapportage (MER) bij het Ontwerp luchthavenbesluit is overeengekomen dat er boven “oud land” niet mag worden gevlogen onder 6000 voet (1,8 kilometer). Dat is van toepassing verklaard voor Utrecht en Gelderland; niet voor Overijssel.
Overijssel is toch ook “oud land”: een gebied met cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Daardoor lijkt er sprake van een ongelijke behandeling. Een ongelijke behandeling kan de deur openen voor jarenlange procedures tot en met het Europese Hof. Misschien dat dit nog een mogelijkheid biedt voor de gemeente Kampen om de vliegtuigenoverlast boven bijvoorbeeld ‘s-Heerenbroek, de Kamperzeedijk, Mastenbroek, Wilsum en Zalk tegen te gaan.

Centurion, 25 augustus 2014.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*