Column IJsseloevers Notarissen

VOOR IK HET VERGEET – VERTREK NAAR BUITENLAND – ONDERNEMING?

Er wordt vaak gesproken over een LEVENSTESTAMENT. Dat is hetzelfde als een notariële VOLMACHT: daarin legt u vast wie uw belangen waarneemt als u daar zelf niet meer toe in staat bent.
Dat kan zijn omdat u voor langere tijd naar het buitenland vertrekt, in het geval u de gevolgen van uw handelen niet meer kunt overzien of anderszins niet meer in staat bent om zakelijke handelingen te verrichten. (wilsonbekwaamheid door de ziekte van Alzheimer, of coma bijvoorbeeld).
In de praktijk wordt vaak al gebruik gemaakt van een volmacht bij de bankinstelling. Deze volmacht is voor het regelen van uitsluitend bankzaken bij deze ene bankinstelling. Deze volmacht wordt door de bank meestal niet meer toegestaan indien haar is gebleken dat u wilsonbekwaam bent geworden. De bank accepteert wel een notariële volmacht indien u wilsonbekwaam zou zijn geworden. Deze dient aan bepaalde door de bank gestelde eisen te voldoen.

Met een notariële volmacht of levenstestament kan uw gevolmachtigde veel meer voor u regelen dan alleen de bankzaken. Denk daarbij aan:
financiële zaken: Daarbij zijn allerlei instructies te geven, bijvoorbeeld: mag de gevolmachtigde schenkingen doen en zo ja, aan wie dan en tot welk bedrag per jaar;
medische aangelegenheden: wie mag inzage hebben in uw medische dossier en aan wie worden de beslissingen over uw gezondheidszorg toevertrouwd;
woning en inboedel: wie mag uw huis verkopen als u verhuist naar een zorgcentrum, en wat moet er met uw inboedel gebeuren indien het verblijven in uw (eigen) woning om gezondheidsredenen niet meer mogelijk is.

Zo’n levenstestament/volmacht is ook praktisch voor ONDERNEMERS om daarin belangrijke zaken vast te leggen, denk aan:
– wie is bevoegd om voor het bedrijf de beslissingen te nemen;
– moet het beleid erop gericht zijn de onderneming in stand te houden of juist om het te verkopen;
– wie mogen officiële stukken opvragen die bij uw notaris of uw accountant liggen.

Bij een dergelijke volmacht of levenstestament bent u vrij om te bepalen welke bevoegdheden u de door u aangewezen persoon (gevolmachtigde) wilt geven.

Indien u niet in staat bent om uw eigen belangen waar te nemen en uw geen notariële volmacht heeft laten opstellen zal aan de Kantonrechter een verzoek moeten worden gedaan om een bewindvoerder over uw vermogen aan te wijzen. Daarbij heeft u zelf niet meer de regie wie er als uw zaakwaarnemer wordt aangewezen. Om dat in eigen hand te houden kunt u bij de notaris zo’n notariële volmacht laten opstellen.

Steeds meer senioren maken inmiddels gebruik van deze mogelijkheid, om daarmee vast te leggen wat zij wensen of …wat zij juist willen voorkomen! Want hoe zal het lopen als niets is vastgelegd?
Maar ook op jongere leeftijd kan het gebeuren dat u door een ongeval of ziekte (dementie) niet meer in staat bent om zelf beslissingen te kunnen nemen.

Ons advies
Voor iedereen (jong en minder jong) is het nuttig om hier goed over na te denken en om deze wensen vast te leggen. Zodat familieleden in de situatie waarin u zelf geen beslissingen meer kunt nemen, weten hoe zij moeten handelen.

Bel 038-332 55 55 / 038-385 10 30 en kom bij IJsseloevers Notarissen voor een gratis adviesgesprek en een advies op maat!
Lezen hoe onze klanten IJsseloevers beoordelen? Kijk op www.ijsseloevers.nl


 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.