Column IJsseloevers: Ondernemer en uw levenstestament

Ingezonden bericht IJsseloevers Notarissen

ONDERNEMER EN UW LEVENSTESTAMENT

U bent ondernemer, druk met het voeren van uw bedrijf. U neemt geen tijd om even na te denken over wat er met uw bedrijf moet gebeuren indien u zelf – al dan niet tijdelijk – niet meer beslissingen kunt nemen of (tijdelijk of langdurig) niet mobiel bent om uw werkzaamheden zelf uit te voeren. Natuurlijk ook in het geval dat u een sabbatical wilt nemen.

Het voortzetten van uw onderneming kan eigenlijk op relatief eenvoudige wijze geregeld worden met een levenstestament. Hierin kunt u vastleggen wat er met uw bedrijf moet gebeuren indien u daar zelf, om wat voor reden ook, even niet toe in staat of de gelegenheid bent. Dat is voor uw familie en eventuele werknemers wel zo prettig.

In een levenstestament (dat werkt gedurende uw leven tot aan uw overlijden) kunt u regelen wie, wanneer en in welke gevallen, namens u alle lopende zaken mag oppakken. U kunt in die akte volmacht verlenen aan één persoon of meerdere personen die dan namens u de dagelijks gang van zaken betreffende uw bedrijf kan/kunnen regelen.
U kunt daarin aanvullend regelen:
– wie beslissen mag over het doen van belangrijke investeringen als dat voor de continuïteit van het bedrijf nodig is;
– wie namens u – als u een B.V. heeft – mag stemmen in de algemene vergadering van aandeelhouders;
– dat er een voorstel kan worden gedaan om u als bestuurder eervol ontslag te verlenen indien terugkeer van u als directeur niet meer mogelijk is en wie dan volgens u bij voorkeur tot directeur zou moeten worden benoemd.

Daarnaast kun u in een “gewoon” testament (dat werkt vanaf uw overlijden) regelen wat met uw bedrijf moet gebeuren na uw overlijden.
U kunt een zogenoemde ‘driesterrenexecuteur’ aanstellen die voortvarend alle zaken betreffende het bedrijf kan regelen totdat uw nalatenschap geheel is afgewikkeld. U kunt daarbij richtlijnen geven: moet zij/hij juist trachten het bedrijf in stand te houden of is het uw bedoeling dat het bedrijf wordt beëindigd/verkocht?

Indien u uw bedrijf over wilt doen gaan op een kind of een werknemer en daarmee buiten uw nalatenschap houden, kunt u dat opnemen in uw testament en daarbij bepalen of er een overnamesom moet worden betaald of juist niet en diegene in de gelegenheid stellen om het eventuele te betalen bedrag voor de overname van het bedrijf in termijnen te voldoen.
Krijgt de opvolger het bedrijf voor een lager bedrag dan de verkoopwaarde en zo ja, moet die opvolger dan bij verkoop van het bedrijf binnen een bepaalde periode (bijvoorbeeld binnen 10 jaar na uw overlijden) de eventueel behaalde verkoopwinst met de andere kinderen delen?
Als uw echtgenoot/echtgenote/partner het bedrijf kan en wil voortzetten, wilt u dan dat zij/hij optimaal gebruik kan maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten die de Successiewet biedt en er dan bij uw overlijden zo min mogelijk erfbelasting wordt betaald? Zo ja, dan moet u dat in een testament regelen.
Dit zijn zo van die redenen om toch even uw aandacht te verleggen.

Uiteraard, heeft u nog vragen of is er bij u behoefte aan een informatief gesprek, bel ons dan op 038-332 55 55 of bezoek onze website: www.ijsseloevers.nl
Ons kantoor houdt (in overleg) lezingen voor uw vereniging, ouderenbond, over bedrijfsopvolgingsregelingen, testamenten ondernemers en nog veel meer.
Bel ons voor meer informatie.


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673

 

 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*