COLUMN NOTARIS: ALLEENSTAANDE ZONDER KINDEREN, WIE ZIJN DAN UW ERFGENAMEN?

650

Indien u geen echtgenoot en geen kinderen heeft en u heeft geen testament gemaakt, dan vererft uw nalatenschap volgens de wet. Als eerste zijn uw ouders en uw broers en zusters uw erfgenamen. Een ouder erft altijd minimaal 1/4e deel.

Voorbeeld
Daniël is ongehuwd en heeft geen kinderen. Zijn ouders Ans en Bob zijn bij zijn overlijden nog in leven, net als zijn zusters Els en Felien. Broer Cor is al voor Daniël overleden, hij had twee kinderen: neef Xander en nicht Yvette. De wettelijke erfgenamen van Daniël zijn Ans en Bob samen voor de helft, zij erven namelijk ieder 1/4e gedeelte.
De andere helft wordt verdeeld over Els, Felien en de kinderen van Cor. Het erfdeel van zowel Els als Felien wordt 1/2 x 1/3e deel is 1/6e gedeelte van de nalatenschap van Daniël. Xander en Yvette moeten het 1/6e erfdeel samen delen, ieder van hen erft dus 1/12.

Heeft u geen ouders, broers en zussen en zijn er geen kinderen van uw broers of zussen (neven en nichten) (zie voorbeeld hiervoor), dan komen uw grootouders aan de beurt tezamen met hun (klein)kinderen: uw ooms en tantes, achterneven en achternichten. Hierbij geldt dat alleen de zogenoemde ‘bloedverwanten’, dus rechtstreekse afstammelingen van de grootouders, kunnen erven. Aangetrouwden erven niet.

Nadeel als er geen testament is
Zonder een testament kan uw nalatenschap ‘versnippert’ raken over meerdere en soms verre familieleden. Meestal is er nog maar met een paar van die familieleden contact, de anderen komen niet meer op bezoek. Sommige erfgenamen kunnen in het buitenland wonen.
Toch moeten zij na uw overlijden allemaal worden geïnformeerd. Adressen moeten achterhaald worden. In het buitenland kan dat soms moeizaam gaan. Er moeten veel volmachten worden geregeld om alles af te kunnen wikkelen. Dit brengt de nodige kosten met zich mee. Die worden uit uw nalatenschap betaald en dat geld komt niet bij uw erfgenamen terecht.

Voorbeeld
Mevrouw Pietersen is 89 jaar, weduwe en heeft geen kinderen. Ze komt zelf uit een gezin van 9 kinderen. Alleen haar broer Piet is hiervan nog in leven. Piet heeft twee kinderen Ans en Peter. Zij helpen mevrouw Pietersen met het doen van boodschappen en andere klusjes. Ook een buurvrouw doet veel voor haar. Verder heeft mevrouw Pietersen nog 19 neefjes en nichtjes die ze nooit ziet. Vier daarvan zijn naar het buitenland verhuisd. De een woont in India, de andere drie in Amerika.
Als mevrouw Pietersen overlijdt zijn haar erfnamen Piet (voor 1/8e deel) en alle kinderen van de voor-overleden broers en zussen. Ans, Peter en de buurvrouw erven niets. Piet moet met de 19 neefjes en nichtjes gaan overleggen wie wat mag doen
.

In een testament…
kunt u regelen dat personen van uw keuze uw erfgenamen zullen zijn. U kunt ook een deel van uw nalatenschap naar een goed doel toe laten gaan en u kunt tevens aan iemand een bedrag vermaken als bedank voor de geboden hulp tijdens uw leven. Voorts kunt u iemand benoemen die uw uitvaart regelt en die uw nalatenschap afwikkelt. Dat heet een executeur.

Daarmee voorkomt u veel gedoe binnen de familie. De afwikkeling verloopt dan sneller en is een stuk goedkoper.

Ons advies… wacht niet te lang en ga bijtijds naar de notaris om het te regelen. Het scheelt u en uw familieleden de nodige zorgen! Maak een afspraak met ons om dit in een gratis gesprek met u door te nemen.


Bel 038-332 55 55 / 038-385 10 30 en kom bij IJsseloevers Notarissen, voor méér informatie en een
advies op maat!