Column Notaris: “Fluiten naar uw geld?”

Bijdrage van IJsseloevers notarissen

Tegenwoordig willen ouders hun kinderen financieel helpen bij het kopen van een woning. De ouders stellen geld ter beschikking aan het kind om een deel van de koopsom van de woning te kunnen betalen. Dit kunnen de ouders doen door middel van een schenking of een geldlening. Indien u niet over voldoende vermogen beschikt om aan al uw kinderen een gelijk bedrag te kunnen schenken en u uw kinderen gelijk wenst te behandelen, dan is het wellicht mogelijk om uw kind een bedrag aan geld te lenen.

Geldlening
In de verhouding tussen ouders en kinderen spreekt men nog al eens alles mondeling af en laat men na om iets op papier te zetten. Men vertrouwt elkaar, maar verstandig is het niet!
Stel dat het kind aan wie het geld geleend is bijvoorbeeld gaat scheiden, overlijdt of er ontstaat ruzie met het kind. In dit soort situaties moet u kunnen bewijzen dat u het kind geld heeft geleend en wat de af-spraken zijn over de betaling van de rente en over het opeisen van de geldlening.
Ook bij overlijden van de ouders is het voor de erfgenamen fijn als de leningsovereenkomst is vastgelegd. Dit voorkomt ruzie tussen uw kinderen.

Bewijsrecht
Zo moest de rechter zich in een zaak uitspreken over een geldlening tussen een moeder en dochter.
Moeder had € 12.000 opgenomen van haar spaarrekening en stelde dat zij dit bedrag aan haar dochter had geleend. De dochter ontkende dit, ondanks dat uit bankafschriften bleek dat de dochter wel vaker geld leende van moeder en door daaropvolgend de diverse aflossingsbetalingen aan moeder met vermelding “terugstorting geleend”.
Nu de dochter echter ontkende dat zij de € 12.000 van moeder had ontvangen, oordeelde de rechter dat moeder moest bewijzen dat zij het geld aan de dochter ter leen had verstrekt. Maar er was geen schrifte-lijk stuk waaruit het bewijs van de geldlening bleek. Moeder kreeg nu de opdracht door middel van getui-gen het bewijs te leveren. Geen eenvoudige opgave.

Fiscale voordelen
De ouders kunnen de rente geheel of gedeeltelijk terugschenken aan het kind. Het kind moet wel eerst de rente aan de ouders betalen en op een later tijdstip kunnen de ouders het bedrag dan terugschenken.
Als de ouders de rente niet aan hen laten betalen, maar de rente gelijk kwijtschelden, dan is de rente voor het kind niet aftrekbaar voor diens inkomstenbelasting. Bij de terugschenking moet men wel opletten dat het bedrag niet meer is dan het voor schenkingsrecht vrijgestelde bedrag (in 2021: € 6.604,00). Daarboven is schenkbelasting verschuldigd.

Ons advies
Een schriftelijke overeenkomst van geldlening kan veel ellende voorkomen, want het levert het bewijs van de geldlening en van de afspraken die zijn gemaakt over de rentebetaling, de aflossing en de opeisbaar-heid. Daarnaast valt er mogelijk fiscaal voordeel te behalen.
Maak een afspraak met ons om dit in een gratis adviesgesprek met u door te nemen.

Bel 038-332 55 55 / 038-385 10 30 en kom bij IJsseloevers Notarissen, voor méér informatie en een advies op maat!
Avondopenstelling op afspraak. Lezen hoe onze klanten IJsseloevers beoordelen? Kijk op www.ijsseloevers.nl

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*