‘De Opmaat’ door Stedelijk Orkest Kampen aangekocht als verbindende ruimte voor muziek en cultuur

Bijdrage van Theo van Mierlo

Muzikanten aan het spelen in zaal De Opmaat, tijdens het muziekcafé op 22 september jl.

Begin dit jaar is op initiatief van het Stedelijk Orkest Kampen (SOK) de verenigingszaal van de voormalige muziekvereniging Volharding aangekocht, dat zich bevind aan het Harmoniepad en onderdeel is van het gebouw De Opmaat, waarin ook muziekvereniging AMDG haar onderkomen heeft. Het SOK wil de ruimte – naast de eigen verenigingszaal aan het Bolwerk – niet alleen inzetten voor eigen activiteiten, maar ook ten dienste stellen van andere culturele, in het bijzonder muzikale instellingen. Een belangrijk nevendoel is het realiseren van verbinding tussen de verschillende verenigingen.

De aankoop past in de toekomstvisie van het SOK. Nu orkest en malletband van de vereniging sinds enkele jaren niet meer op straat lopen, probeert het SOK onder de slogan ’een Tikje anders!’ met opvallende optredens binnen en buiten in de open lucht haar leden gemotiveerd te houden. Belangrijk daarbij is dat niet zelden de samenwerking opgezocht wordt met andere verengingen. Juist vanuit die gedachte speelt een tweede verenigingsgebouw, naast de hoofdlocatie aan het Bolwerk, een belangrijke rol. Vooral omdat de ruimte in de Opmaat ook gebruikt en gehuurd kan worden door andere verenigingen, waarmee men hoop samen te kunnen werken.

Hoofdhuurder van de ruimte aan het Harmoniepad is blaasorkest WBDU (We Bin D’r Uut), waarmee het SOK al op verschillende manieren samenwerkt. Zo was er in september tijdens het Ontmoetingsfestival op het Van Heutszplein, nog een gezamenlijk optreden met alle onderdelen van SOK én WBDU. En op vrijdag 22 september vond op initiatief van beide orkesten in De Opmaat het eerste Muziekcafé plaats. Zo’n 45 muzikanten van bijna alle Kamper muziekverenigingen kwamen er bijeen om samen ongedwongen muziek te maken en daarna aan de bar na te kletsen (de 2e editie staat al gepland voor 28 januari).

Voor het beheer van De Opmaat is een nieuwe stichting opgericht, stichting Stedelijk Onroerend Goed (SOG), die echter nadrukkelijk gelieerd is aan het SOK. In de stichtingsakte wordt het doel van de stichting als volgt omschreven:

het bieden van ondersteuning ten behoeve van culturele en maatschappelijke (muzikale) activiteiten, in het bijzonder ten dienste van de vereniging het Stedelijk Orkest Kampen, alsmede al hetgeen dat met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Leden van zowel SOK als WBDU hebben de afgelopen maanden de ruimte ingrijpend verbouwd. Met nog enkele werkzaamheden te gaan, zal (als de coronaontwikkelingen dat toelaten) de officiële door cultuurwethouder Irma van der Sloot van der Sloot plaats vinden op zaterdag 27 november. Hierna is er de wens dat naast WBDU en Brobando Percussie (een onderdeel van de Broederband), ook andere verengingen de weg naar deze verbindende ruimte zullen vinden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*