Dementie en muziek in het Alzheimer Trefpunt

Op maandag 7 december gaat het in het Alzheimer Trefpunt -voorheen Alzheimer Café- in Kampen over dementie en muziek. Gastspreker is mw. Marijke de Kleine, activiteitenbegeleider bij IJsselheem. Zij zal ingaan op het effect van muziek en zingen op iemand met dementie. Na de pauze komt het ‘samen zingen’ aan bod.

Marijke de Kleine leidt een koor van de dagbehandeling van Myosotis. Ze is nu bezig met het opzetten van een koor voor mensen met geheugenproblemen die nog thuis wonen. In deze koren staat ‘plezier beleven aan samen zingen’ voorop. Ook mensen die niet eerder in een koor hebben gezongen zijn welkom.

De avond is vrij toegankelijk voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, zorgverleners en andere belangstellenden. De avond wordt gehouden in kerkelijk centrum ‘Open Hof’, Lelystraat 49 in Kampen. De inloop met koffie/thee is vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur. Er is een informatiestand met voorlichtingsmateriaal van Stichting Alzheimer Nederland.

Entree en consumpties zijn gratis. Wel vragen we om een vrijwillige bijdrage in de collectebus, bestemd voor de organisatie van deze avonden.

Voor meer informatie: Stichting Alzheimer Trefpunt Kampen/Zwartewaterland, tel. 038 3325550, of e-mail kampen-zwartewaterland@alzheimertrefpunt.nl.