Een samengesteld gezin: Erft Assepoester wel of niet van u?

In de sprookjeswereld kennen we geen hechte familieband tussen de kinderen uit een eerdere relatie van vader en zijn nieuwe ‘vlam’, die zich ogenschijnlijk voordoet als een liefhebbende, zorgzame stiefmoeder.
In werkelijkheid zijn vandaag de dag 1 op 10 gezinnen zo geheten ‘samengestelde’ gezinnen, waar het er gelukkig vaak veel gezelliger aan toe gaat.

Samengesteld gezin: gehuwd of samenwonend paar en (stief)kinderen
Een samengesteld gezin bestaat uit ouders (gehuwd of samenwonend) met eigen (biologische) kinderen en kinderen van de nieuwe partner uit zijn/haar eerdere relatie. Die stiefkinderen worden tegenwoordig steeds vaker ‘bonuskinderen’ genoemd omdat het veel vriendelijker klinkt. Maar in de Nederlandse wet worden deze kinderen officieel ‘stiefkinderen’ genoemd, daarom ook zo in deze column.

Maar hoe zit het nu wanneer u komt te overlijden: wie zijn dan uw erfgenamen? En moet u daarvoor wat regelen?

Geen testament
Bent u ongehuwd samenwonend, dan erft uw partner alleen van u als u daarvoor een testament heeft gemaakt. Anders zijn uw eigen kinderen (dus van wie u biologische ouder bent) uw enige erfgenamen.
Bent u gehuwd, dan zijn zonder een testament in eerste instantie uw echtgenoot/echtgenote en uw eigen kinderen uw erfgenamen.
Ongehuwd of gehuwd: kinderen van uw partner uit zijn/haar eerdere relatie (uw stiefkinderen) zijn nooit automatisch erfgenamen van u en ontvangen daarom niets uit uw erfenis. Natuurlijk kunt u dat anders regelen door in uw testament ook hen tot erfgenamen te benoemen. Daarbij is het aan te raden om te bepalen dat wat een stiefkind uit uw nalatenschap erft, door het overlijden van dat stiefkind nooit toekomt aan diens vader/moeder. Dat is namelijk de ex-partner van uw nieuwe partner!

Fiscale gevolgen
Voor de stiefkinderen gelden automatisch dezelfde vrijstellingen voor de erfbelasting (de belasting die over een erfenis moet worden betaald, vroeger successierecht geheten) als voor uw eigen kinderen.
Dit geldt ook voor de stiefkinderen van ongehuwde samenwoners. Dan moet er wel naast een testament ook een samenlevingscontract zijn èn het overlijden van u of uw partner moet de oorzaak van het einde van die samenleving zijn.

Geen goede band
Als u geen goede verstandhouding met uw stiefkinderen heeft denkt u het misschien goed geregeld te hebben door ze niet in uw testament op te nemen.
MAAR…
als u eerder dan uw partner overlijdt en hij/zij dus van u erft, zal dit door uw partner van u geërfde vermogen daarna bij zijn/haar overlijden toekomen aan zijn/haar kinderen en zo toch bij uw stiefkinderen terecht komen.
Moet u daar niet aan denken, dan kunt u dat in een speciale clausule in uw testament voorkomen. U kunt bijvoorbeeld bepalen dat wat bij het overlijden van uw partner nog van uw erfdeel over is, vererft/keert terug naar uw eigen kinderen.

Ons advies:
Of de verstandhouding met uw stiefkinderen nu wel of niet goed is, laat u voorlichten over de gevolgen en mogelijkheden in uw specifieke situatie. Bij samengestelde gezinnen is het ècht noodzakelijk om testamenten te maken waarin de persoonlijke situatie van u beiden goed wordt geregeld!
Maak een afspraak met ons om dit in een gratis adviesgesprek met u door te nemen.

Bel 038-332 55 55 / 038-385 10 30 en kom bij IJsseloevers Notarissen, voor méér informatie en een
advies op maat! Avondopenstelling op afspraak.
Lezen hoe onze klanten IJsseloevers beoordelen? Kijk op www.ijsseloevers.nl

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*