Brunneper jaarwisseling voor 95% geslaagd

Conclusie evaluatie van gezagsdragers met bewoners en schutters

De kruitdampen van de viering van Oud & Nieuw in Brunnepe zijn al lang opgetrokken maar een officiële evaluatie moest nog plaats vinden. Gisteravond kwamen alle betrokken partijen samen in wijkcentrum Reijersdam voor een nabeschouwing. Er werd een stevig woordje gesproken maar de eindconclusie luidde toch dat het feest geslaagd was, op de allerlaatste uren na. Wijkagent Eshuis drukte de schutters op het hart om de afspraken na te leven en te beseffen hoe bijzonder maar ook hoe fragiel het gedoogbeleid is.

carbid evaluatieIn de uitnodiging was de avond aangekondigd als een algehele evaluatie van Oud & Nieuw. Meteen bij de eerste vraag uit het publiek, nadat Anne Louise Sikkema (Stichting Welzijn Kampen) iedereen welkom geheten had, was de toon echter gezet. Waar zijn de in beslag genomen goederen gebleven en waarom kwam er in de vroege nieuwjaarsmorgen zo’n politiemacht aanzetten en optreden. Eerst voert burgemeester Koelewijn lang het woord en vervolgens vertelt wijkagent Eshuis uitgebreid hoe hij het gehele gebeuren heeft beleefd. Eshuis ziet graag de laatste 5% van de hele periode ook slagen. Ewoud Eshuis is Jean Louis Becker opgevolgd als wijkagent voor Brunnepe (zie onderaan) en geeft aan dat hij de gehele gedoogperiode als een geweldig gebeuren heeft ervaren. Op het einde na, waarbij hij niet meer aanwezig was (zie onderaan). Evenmin als wijkagent Becker die naar de binnenstad is overgeplaatst maar wel de hele periode tussen Kerst en Oud & Nieuw betrokken was bij het Brunneper oudjaar. Jean Louis laat zijn collega lang het woord doen en mengt zich pas laat in de discussie.

Eshuis heeft de camerabeelden gezien die zijn gemaakt door de nieuwe dagploeg die op nieuwjaarsmorgen aantrad. Volgens hem moest er ingegrepen worden toen het echt gevaarlijk werd en hij ziet heel duidelijk hoe alcohol voor de omslag zorgde. Hij biedt aan om de gehele volgende jaarwisseling ’s nachts dienst te doen maar dan wil hij wel de ruggensteun van de schutters hebben. Die blijven hameren op de verdwenen spullen, de politiegroentjes die ’s morgens kwamen en het plastic dat zij in de container gooiden. Vervolgens biedt Ewoud ook aan om de volgende keer een groepje agenten mee te laten draaien tijdens de gedoogperiode zodat het altijd bekenden zijn die dienst hebben tijdens de Brunneper carbidvierdaagse. Gerben, als derde agent aanwezig, heeft hier wel oren naar. Een aanwezige wijkbewoonster (”anderen durfden niet te komen”) vertelt dat ze sinds zes jaar aan de Berklaan woont. Ze was op de hoogte van de carbidtraditie en ze vertolkt vervolgens de mening van veel Brunnepenaren. Ze vindt het allemaal een leuk en gezellig gebeuren maar het moet wel binnen de perken (lees: afspraken) blijven.
carbid evaluatieOp dit laatste hamert Koelewijn als hij de avond afsluit en iedereen nog een consumptie aanbiedt. ”Nafeesten mag”, geeft Koelewijn aan, ”maar niet meer schieten na de afgesproken tijd.” Hij zal het optreden van de politie nog intern bespreken. Na afloop wordt in de wandelgangen van Reijersdam nagepraat en merken schutters op dat afspraken prima zijn maar dat er niet stiekem aan geknabbeld moet worden! De wijkagenten hopen dat de laatste woorden van Koelewijn blijven hangen: ”Mensen, spreek elkaar aan en gooi je eigen glazen niet in!”

Zie ook:
Groepen handhaafden afspraken tijdens jaarwisseling
De ‘Skaamte’ van een Brunneper (ingezonden reactie)
Dwangsommen en bekeuringen tijdens jaarwisseling in gemeente Kampen (video)
Op de melkbus is Brunnepe overgedragen
Carbidvierdaagse in Brunnepe van start (video)
Melkbussen staan klaar in Brunnepe
Afspraken voor jaarwisseling in Brunnepe (video)

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*