Expositie Compu-Art in De Vijverhof

Expsotie VIjverhof 3

In woonzorgcentrum De Vijverhof is tot en met 26 augustus het werk van Dirk Visser te bezichtigen. Hij houdt een expostie van Compu-Art.

Dirk Visser is in 1948 in Kampen geboren en via Lelystad en Dronten in 2013 weer in Kampen komen wonen.  Zijn vakgebied is weg- en waterbouw. Op gebied van fotografie en kunst is hij dan ook een autodidact.
Vanaf zijn jeugd fotografeert Dirk al. Maar de laatste jaren gaat, naast fotografie, zijn voorkeur uit naar het digitaal tekenen. De reacties op zijn recentelijke exposities in het verzorgingshuis de Regenboog en in het clubgebouw van de Golfresidentie te Dronten waren erg positief.

Dirk Visser VijverhofDigitale tekeningen van Dirk Visser
Compu-Art is een vorm van hedendaagse kunst, die met behulp van een digitaal proces wordt vervaardigd en waarbij de computer een centrale rol speelt. Digitale kunst blijft manipuleerbaar en verandert daardoor continu. De geometrische abstracte tekeningen van Dirk Visser bestaan uit “zijn” weergave van het alledaagse dat ons omringt, maar waar we aan voorbij gaan zonder het echt op te merken; een voorwerp, een kleur, het licht dat weerkaatst op een object, een bloem, een trap, de blauwe lucht, het landschap. Deze beelden legt hij vast en verwerkt ze in een eigen compositie om daarmee een bepaald gevoel weer te geven. Zijn werk hoeft niet direct begrepen te worden. De werken bestaan uit meerdere lagen en de betekenis ontvouwt zich langzaam aan de toeschouwer.

De techniek waarmee de werken gemaakt zijn, sluit naadloos aan bij de lagen en verborgen betekenissen, namelijk teken- en fotobewerkingsprogramma’s.  Deze programma’s werken met lagen. Je begint met een eerste laag, bijvoorbeeld met een foto of een tekening. Dan leg je daar een tweede laag overheen, meer of minder transparant. En een derde, een vierde, et cetera. Je kunt de volgorde van lagen blijven veranderen, ook de kleuren en vormen van iedere laag kun je opnieuw bewerken. Je kunt ze vervormen en geen enkele laag is definitief tot het moment dat je bepaalt dat alle lagen tot één laag worden samengesmolten.

Expostie VijverhofFiguratief werk
Het figuratieve werk is romantisch-kubistisch van aard, geïnspireerd op het werk van de Kamper kunstenaar Marius Dorgelo. De tekeningen zijn eigenlijk kleine verhaaltjes en gebaseerd op een werkelijke situatie.

Dirk Visser heeft bewust gekozen voor een overzichtsexpositie van zijn digitale tekenwerk en niet voor zijn bekende fotowerk. Opvallend is daarbij de grote verscheidenheid van stijlen en technieken waarvan gebruik is gemaakt.
De technische kennis voor het vervaardigen van de werken is gebaseerd op jarenlange ervaring. Dirk Visser is vanaf zijn jeugd bezig geweest fotografische beelden te manipuleren en zodoende aan te passen aan “zijn” werkelijkheid.
Naast het maken van digitale kunst, maakt Dirk Visser foto’s van uiteenlopende aard en stralen een sterke gevoelswereld uit.