GBK: HONDENBELASTING EINDELIJK OP DE HELLING?

GBK: HONDENBELASTING EINDELIJK OP DE HELLING?

Er zijn al veel rechtszaken gevoerd over deze belasting maar steeds bleek artikel 226 van de Gemeentewet het grote struikelblok te zijn. Ook GBK is een groot voorstander van het afschaffen van deze belasting. Daar dienden wij in 2018 al een motie over in. Gisteren stond dit onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer.
In de praktijk blijkt dat hondenbelasting geen doelbelasting is maar voor het overgrote deel gebruikt wordt voor andere onderwerpen en het dekken van gaten in de gemeentelijke begroting. Een meerderheid van de Tweede Kamer was het er over eens dat hondenbelasting niet meer van deze tijd is en onterecht gebruikt wordt voor andere doeleinden. Een aantal partijen pleitte voor directe afschaffing. De VVD, die hondenbelasting een “rare” vond, is voor afschaffing op termijn. Het maakt GBK niet uit: er gloort in ieder geval licht aan de horizon voor de hondenbezitters.
De hondenbelasting stamt uit de 15e eeuw. Deze werd ingevoerd wegens de kosten van overlast die zwerfhonden met zich meebrachten en ter bestrijding van hondsdolheid. Ook werd deze belasting ingevoerd voor eigenaren met een hondenkar. Daarvan is al heel lang geen sprake meer maar toch kunnen gemeenten nog steeds hondenbelasting heffen op grond van artikel 226 van de Gemeentewet: “Ter zake van het houden van een hond kan van de houder een hondenbelasting worden geheven.”
Piet Bergstra: “Zowel een hond als kat worden beschouwd als een huisdier. Dat lijkt ons dus een vorm van rechtsongelijkheid. Kampen is ook op twee na de duurste gemeente is van Overijssel voor wat betreft de hondenbelasting. En bovendien: Een hond kan voor veel alleenstaanden en ouderen vereenzaming tegen gaan en/of het veiligheidsgevoel vergroten. Een hoge belasting zou dat kunnen tegenhouden. Dat moeten we niet willen”.
GBK kan dat ook niet wachten totdat deze belasting in de prullenbak verdwenen is.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*