Gemeente gunt exploitatie en beheer nieuw zwembad voorlopig aan Sportfondsen Kampen B.V.

zwembad

De gemeente Kampen heeft besloten om het beheer en de exploitatie van het nieuw te bouwen zwembad voorlopig te gunnen aan Sportfondsen Kampen B.V. In totaal hebben drie marktpartijen meegedaan aan de aanbesteding voor de beheer- en exploitatiewerkzaamheden. Sportfondsen Kampen B.V. kwam na een uitgebreide kwalitatieve en financiële beoordeling als beste uit de bus met de economisch meest voordelige inschrijving.

Het betreft hier nog een voorlopige gunning. Eind oktober/begin november wordt de opdracht definitief gegund als alles volgens planning verloopt. De bouw van het nieuwe zwembad staat gepland voor medio 2015.

Naar verwachting kan het zwembad in januari 2017 in gebruik genomen worden.

In 2013 is de procedure gestart om het beheer en exploitatie van het nieuwe zwembad aan te besteden. Dit leidde begin 2014 tot een voorlopige gunning, waar tegen bezwaar werd aangetekend bij de rechtbank Overijssel door één van de marktpartijen. De voorzieningenrechter oordeelde dat de opdracht opnieuw aanbesteed moest worden.

De gemeente heeft vervolgens de gunningfase in het aanbestedingproces voor beheer en exploitatie nieuwbouw zwembad over gedaan. In het aanbestedingsbestek zijn aanpassingen doorgevoerd.

Deze aanpassingen hebben betrekking op de rekenformule voor de gemeentelijke bijdrage en de beoordelingssystematiek voor kwalitatieve criteria.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*